ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2011

ISO 20000:2011
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ

Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. olarak 17 Mart 2011 tarihi itibariyle Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi'ni almış bulunmaktayız. Bu belgeyi alarak, Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında çevre görevlisi hizmetleri vermeye başlamış bulunmaktayız.

 

21.11.2008 tarihinde yayınlanan Çevre Denetim Yönetmeliği gereği yönetmelik ekinde yer alan tesis veya faaliyetler en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla yükümlüdür.
Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren yani 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle;
a) Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler en geç 18 ay içerisinde (1 Temmuz 2010 itibariyle)
b) Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler ise en geç 24 ay içerisinde, (1 Ocak 2011 itibariyle )
b) Altyapı çalışmalarına başlayan Organize Sanayi Bölgeleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri, sağlık kuruluşları veya hastaneler, 24 ay içerisinde, (1 Ocak 2011 itibariyle)
çevre yönetim birimi kurmak veya çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre yönetimi hizmeti almak durumundadır.

Bu bağlamda Çevre danışmanlık firmaları
a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;
1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
2) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
c) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
2) İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
d) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,
yükümlüdür.

Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi


Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Web Master | Telif Hakkı © 1999-2019 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.