SORU - CEVAP
Soru HACCP sisteminde cam politikası nasıl hazırlanmalı ve ne şekilde olmalıdır?

Muhammed ÖZOĞUL
Kalite Kontrol Dep.
Cevap Sayın Muhammed ÖZOĞUL
Öncelikle firmanız üretim ve depolama alanlarında ihtiyaç duyulmayan bütün cam malzemeleri kullanımdan kaldırmalı.
Bu alanlara üretimin ihtiyacı dışında cam malzeme girişi yasaklanmalı.
Mevcut bulunan camlar kırılmaya karşı korumalı hale getirilmeli.
Mevcut bulunan camlar(kırılmaya karşı korumalı olanlar dahil) , sert plastikler vb malzemeler risk analizine dayalı olarak belirlenen sıklıkta sağlamlıkları kontrol edilmeli.
Herhangi bir kırılma durumunda yapılacak işlemler tanımlanmalı (etkilenme ihtimali olan ürüne yapılacak işlemler , alanın nasıl temizleneceği , temizlikte kullanılan ekipmanlar , bu sırada personelin hareketi vb.) ve kırılmaların nasıl kayıt altına alınacağı belirlenmeli.Bunların anlatıdığı bir talimat ,prosedür olabilir.
Cam kırılmalarında yapılacaklar konusunda personel eğitilmeli.
Saygılarımla

Aysel TANKAŞ
Yönetim Sistemleri Uzmanı

Soru Ppap vermeyen tedarikçilerle ilgili uygulanabilecek yöntemler nelerdir?

İsmi Gizlidir.

Cevap Öncelikle bu konuda müşteri özel isteklerinin tam anlaşılması gerekir. Müşterinizin zorunlu kıldığı istekler varsa bunları tedarikçinizle yaptığınız sözleşmelere bir gereklilik olarak koyabilirsiniz.
Saygılarımla.

Mehmet MUMCU
Gn. Mdr. Yrd.

Soru İnşaat şantiyesinde tehlikeli atıkların toplanması bertarafı, neler tehlikeli atığa giriyor bilgilendirme yapabilir misiniz?
Eski standartta kaza ve ucuz atlatma vardı, yenisinde bunlar kaldırılıp olay ve hasarsız olay oldu. Şimdi olay ve hasarsız olay raporumu tutulacak.ayrıca kaza raporuna gerek var mı?
İyi günler

Esin ORAL

Cevap Esin hanım,
Tehlikeli atık yönetmeliği ekindeki tehlikeli atık listesini incelemeniz ve sizde bulunan atıkları bu listede olup olmadığını kontrol etmeniz daha doğru olur.
İnşaat şantiyesinde olabilecek, benim ilk aklıma gelen tehlikeli atıklar şunlardır: atık yağlar, kontamine olmuş ambalaj malzemeleri (silikon tüpleri, varil, bidon vb), kontamine üstübü ve temizlik bezleri ile kişisel koruyucu ekipmanlar, akü atıkları, araç lastikleri, araç bakımlarından çıkan filtreler, asbestli fren balataları.
Standartta olay’ın tanımına bakarsanız sonucunda hasar varsa kaza, sonucunda hasar yoksa hasarsız olay (kayba ramak kalma/kıl payı atlatma/ucuz atlatma) diye tanımlanır. Anlam olarak bir önceki standarttan farklı değil. Sonucunda yaralanma varsa kaza raporunu doldurabilirsiniz, sonucunda yaralanma yoksa ucuz atlatma raporunu doldurabilirsiniz.
İyi çalışmalar diliyorum
Saygılarımla,

Tülin Pervan Dikener
Gn. Mdr. Yrd.

Soru Kişisel Koruyucu Ekipman ve ürün seçiminde nelere dikkat etmemiz gerekir? Güvensiz ürün nasıl anlaşılır?

İsmi Gizlidir.

Cevap Unutulmaması gerekir ki, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olmayan ürünün güvenliği şüphelidir. Şüpheli ürünlerin birçoğu kolaylıkla anlaşılabilir. Ambalajının ve paketinin yırtık ve özensiz olup olmadığına dikkat edilmelidir. CE işaretinin yönetmelikte belirtilen şekilde işaretlenip işaretlenmediği, Türkçe kullanım kılavuzunun bulunup, bulunmadığı kontrol edilmelidir. Bu tür ürünler kesinlikle satın alınmamalıdır. Yönetmelik gereği ürünün Türkçe kullanım kılavuzunun bulunması zorunludur. Kimi zaman CE işaretinin, Chinese Export (Çin İhracı) kelimelerinin baş harflerinden oluşan CE ile karıştırılması söz konusudur. Oysa yönetmelikte CE işareti normal yazımdan farklı ve milimetrik ölçeklidir. (Bkz. KKD Yönetmeliği; CE işaretlemesi).

Pınar ŞENER
Yönetim Sistemleri Uzmanı

Soru Kişisel Koruyucu Donanımla ilgili işçi ve işveren sorumlulukları nelerdir?

İsmi Gizlidir.

Cevap Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili iki adet yönetmelik yayımlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78. maddesine dayanılarak çıkarılan, 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan "Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğidir. Ayrıca bir diğer yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un 4. maddesine dayanılarak çıkarılan Bakanlığımız sorumluluğundaki Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğidir.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin (a) fıkrasına göre işyerinde kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanım'ın (KKD), Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne uygun olması gerekmektedir. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ve işyerinde uygun KKD bulundurmayan, işveren ve çalışanlar için 4857 sayılı Kanunun ilgili cezai müeyyideleri uygulanır.

Pınar ŞENER
Yönetim Sistemleri Uzmanı

Soru Merhabalar,
Biz, beyaz ve kahverengi eşya sektörüne yönelik yan sanayi olarak faaliyet gösteren 2 şirketiz. Şirketlerimiz kalite, ohsas ve çevre yönetim sistemleri belgelerine sahip. Sosyal sorumluluk yönetim sistemi hakkında, özellikle hazırlık aşamasında yapılması gerekenler konusunda bilgi verebilir misiniz?
Şimdiden çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,

Berna KANIT
İş Güvenliği Müh.
Cevap Sn. Berna Kanıt,
Kalite, çevre ve İSG belgelerine sahip olduğunuz için cevap kolay. Tıpkı ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 gibi SA 8000 standardı da bir yönetim sistemi standardıdır. Yani PUKİ döngüsü üzerine kurulmuştur. Politika, yetki ve sorumluluklar, temsilciler, dokümantasyon, düzeltici faaliyet, önleyici faaliyet ve gözden geçirme gibi maddeleri var. Ayrıca çocuk çalıştırmama, çalışanların hakları, (ücretler, çalışma saatleri, bir kuruluşa bağlı olma hakkı) ayırımcılık gibi konular da standardın maddeleri içinde. Belgelenmeden önceki hazırlık aşamasında bütün bu maddelere uygun hale gelmek gerekiyor.
Saygılarımızla,

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Sayın gelişim yötemim sistemleri yetkilisi
Piyasada özellikle ISO 9001:2000 KYS temel ve iç tetkikçi eğitimleri konusunda yoğun bir eğitim faaliyeti gözlemliyorum. Son dönemlerde bir çok eğitim ve danışmanlık firması şirketlere ve öğrencilere yönelik 2 günlük eğitimler düzenleyip sertifika veriyorlar. Verilen bu sertifikaların geçerliliği nedir?
Her danışmanlık firması bu eğitimleri verebilir mi yada verilen bu sertifikaların özellikle öğrencilere okul sonrası için bir fayda sağlayıp sağlamayacağı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
Ayrıca bu eğitimleri veren kişilerin ISO Baş Tetkikçi ünvanına sahip olması gerektiği ile ilgili bir duyumum var bu ne derece doğrudur. Yani bu konuda bilgi sahibi olan herkes ISO 9001 temel ve iç tetkikçi eğitimlerini verebilir mi?
Bilgilendirdiğiniz için şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım

Hüseyin Dalgar

Cevap Sn. Hüseyin Dalgar,

Piyasada çeşitli kuruluşlar seminer düzenliyor. Bu herhangi bir norma aykırı değildir. Seminere de katılımcılar gelir, dinler, çalışmalara katılır. Sertifikalara gelince, düzenlenebilir. İster sertifika, ister bir kayıt veya fotoğraf katılımı belgeler. Sertifikanın geçerliliğinin takdiri o sertifikayı değerlendirene aittir.

Okul sonrası için fayda sağlamasına gelince, bir şey yazamayacağım, çünkü seminerin içeriğine, semineri sunanın yetkinliklerine, yorumlama yeterliliğine, deneyimine vs bakmak lazım.

ISO 9001, veya KYS seminerleri sunan insanların yetkinlikleri hakkında bir norm yoktur. Başka konularda olabilir. Bilgi sahibi, sunum yeterliliği olan birisinin 9001 temel ve iç tetkikçi semineri vermemesi için bir neden yoktur.

Ben de teşekkür eder, saygılar sunarım.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru ISO nun faydasını ölçümleme konusunda, net açıklamalar yapmakta zorlanıyorum. Bu faydayı örneklerle açıklayabiliyorum; ancak işveren ve yöneticiler daha farklı somut göstergeler elde etmek istiyor. ISO nun faydasını ölçümlemek için hangi kriterleri izlemek gerektiği konusunda fikrinizi alabilirsem çok sevinirim. Belki ISO Kurumsal Performans Karnesi oluşturabilirim.

İsmi Gizlidir.

Cevap Merhaba,
Bazı kuruluşlar aşağıdaki sonuçları KYSnin performansı olarak kabul ediyor:
Müşteri memnuniyetinin artması
Şikayetlerin azalması
Düzeltici faaliyetlerin azalması
Önleyici faaliyetlerin artması
İç tetkikin etkinliği (İç tetkikte keşfedilen iyileştirme fırsatları)
Veri analizinden çıkan iyileşmeler
Ancak, benim görüşüm şudur: kar, ciro, doluluk vb (örneğin, dünkü listedekilerin tümü), yani genel olarak bütün hedeflere ulaşma KYSnin performansını gösterir. Yani, müşteri memnuniyeti KYSnin performansıdır da, diğer proseslerin performansının bileşkesi değil mi?
Sadece yukarıdaki altı sonucu kabul ederseniz, diğer hedefler ulaşma neyin sonucudur ki?
Görüşüm böyledir, sunarım.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Biz otelimizde hangi hedefleri belirleyebiliriz?

İsmi Gizlidir..

Cevap Merhaba,
Bildiğiniz gibi, herhangi bir kuruluşun hedeflerini belirlemek için önce kalite politikasını incelemek lazım. Standart, politikanın hedefler için bir temel olmasını istiyor. Bu cümleye örnek olması için yazalım; politika verimden bahsediyorsa, hedefler arasında çeşitli verimlilik hedefleri bulunmalı.
Politikayı bana gönderirseniz belki dikkatimi çeken bir nokta bulurum.
Ana hedeflere ulaşabilmek için proseslerin özel hedeflerine ulaşması gerek. Yani, aşağıda numaralanmış ana hedefleri proses hedefleri karşısında bir ilişki ifade etmek üzere bulabilmeliyiz. Bütün numaralar da (1’den 8’e kadar) listede en az bir kez gözükmeli. Aşağıya örnek vermeye çalıştım (Rakamlar rasgeledir).
Bildiğiniz gibi, hedefler S (=Özel), M (=Ölçülebilir), A (=Ulaşılabilir), R (=Makul), T (=Zaman boyutu olan) olsa iyi olur. Standart bunlardan, özel (Her seviye ve fonksyon için), ve ölçülebilir olmasını istiyor.
Aşağıda olabilecek ve aklıma gelen bazı ana hedefleri ve bunları destekleyecek proses hedeflerini bulabilirsiniz:
Ana hedefler:
1. Büyüme (Üç, beş, on, x yıl için)
2. Ciro (Üç, beş, on, x yıl için)
3. Kar (Üç, beş, on, x yıl için)
4. Yeni yatırım (Üç, beş, on, x yıl için)
5. Geriatri hizmeti vermek
6. Beden özürlüler için…
7. EFQM modeline 2010’da başvurmak
8. Türkiye’de akla gelen ilk üç otel içine girmek
9. (Bu bölgede) En güvenli otel olmak
10. Hedef kitle hakkında…
11. Misafir memnuniyetini (üç, on) beş sene içinde eee’ye yükseltmek
12. (Bkz.) Bütçe hedefleri
13. v.s…

Bütün bunlar bütçede yer alır, normalde. Bu hedeflerin ulaşılmasında rol alacak bazı proses hedefleri şöyle olabilir:
Pazarlama prosesinin hedefleri:
Doluluk (%85…) (İlgili ana hedefler: 1, 3, 5, 7)
Müşteri karışımı (mix) (Örn: % 15 Alman, % 25 Fransız, %...) (2, 4, 6, 8)
Bu sene iki yeni tur operatörü ile çalışmak, (1, 2, 3, 4, 5)
Performansı düşük ææ tur operatörü ile ilişkiyi üç sene içinde…
v.s.

İnsan kaynakları prosesinin hedefleri:
Personel devrini % x’e indirmek (Örnek (hepsi için): 2008: % dd, 2009: % kk, 2010: % bb)
Çalşan memnuniyetini % w’e yükselmek
Bu yıl personele toplam xxx adam.saat eğitim vermek
Rusça eğitimleri qqq kadar,
Arapça eğitimleri…
Bilgisayar eğitimleri…
Nazik konuşma eğitimleri…
Davranış eğitimleri…
v.s…

Housekeeping prosesinin hedefleri:
Oda temizliği zamanı uuu…
Temizlik maliyeti şşş…
Çamaşırhane atıklarını…
Çamaşırın Kg başına yıkanan maliyetini ççç’ye düşürme
Kayıp çamaşırlar seviyesini mmm’ye indirme
Oda eksiksiz (Misafirin eksik olan malzemeyi istemesi sayılabilir)
Müşteri memnuniyeti (Bu prosesten kaynaklanan kısmı)
v.s…

Spor-animasyon prosesinin hedefleri:
Sakatlanma oranını sss…
Doluluk (salon, makineların v.s.)
Maliyet / misafir saati
Müşteri memnuniyeti (Bu prosesten kaynaklanan kısmı)
v.s…

Transfer prosesinin hedefleri:
Hava alanından yanlış misafir alımı: sıfır
Transfer gecikmeleri yyy seviyesine… (saat, dakika)
Trafik cezalarını ğğğ YTL’ye düşürmek
Müşteri memnuniyeti (Bu prosesten kaynaklanan kısmı)
Maliyet / Km
v.s…

Food & beverage prosesinin hedefleri:
Misafir başına çıkan çöp miktarını sss Kg/adam.gece’ye indirmek
Mutfakta kırıkları uuu seviyesine düşürme
Her yıl x adet yeni yemek tasarımı
Sıfır gastrointestinal şikâyet
Müşteri memnuniyeti (Bu prosesten kaynaklanan kısmı)
Maliyet
v.s…

Servis prosesinin hedefleri:
Gecikmeler…
Şikâyetler…
Siparişi doğru alma (yanlış almalar sayılır)
Kırıklar…
Müşteri memnuniyeti (Bu prosesten kaynaklanan kısmı)
v.s…

Resepsyon prosesinin hedefleri:
z dakika içinde check-in (ve out)
Misafiri ilk defada (doğru) odasına yerleştirme (Tekrar yerleştirmeleri saymak)
Müşteri memnuniyeti (Bu prosesten kaynaklanan kısmı)
v.s…

Teknik prosesinin hedefleri:
Arızalar…
Duruş süreleri…
Bakım planına uyum
Misafir.gece başına kullanılan elektrik (su, doğal gaz v.s.) miktarını sss seviyesine düşürmek
Müşteri memnuniyeti (Bu prosesten kaynaklanan kısmı)
v.s…

Cost Control prosesinin hedefleri:
Yanlış hesaplama sayısı
Geciken hesaplamalar

Bütçe prosesinin hedefleri:
Bulunulan yanlış tahminler yüzünden sapmalar (sayı ve neden olduğu maliyet)
Gecikmeler (Bütçeyi Kasım ayında tamamlama yerine Ocak ayına sarkması)

Satınalma prosesinin hedefleri:
Gecikmeleri q günden w güne düşürmek
Et maliyetini 0.r Euro/Kg azaltmak
İş birliği yapılan tedarikçi sayısını…
Müşteri memnuniyeti (Bu prosesten kaynaklanan kısmı)
v.s…

Mali işler prosesinin hedefleri:
Oda.gece maliyetini ööö seviyesine düşürmek
Tedarikçi ödemelerini en fazla fff günde ödemek
Maaşları tam zamanında ödemek
Alacak aşlandırmasında ortalamayı jj gün düşürmek
Repo, faiz gelirlerini…
Hiç kredi kullanmak durumunda kalmamak (veya tersi)
Sıfır usulsüzlük cezası ödemek
Hiçbir zaman Devlet ile mahkemelik olmamak
v.s…
Kalite yönetimi prosesinin hedefleri:
Düzeltici faaliyet sayısını ooo’ya azaltma
Önleyici faaliyet sayısını uuu’ya yükseltme
İç tetkiklerde açılan DÖFleri ttt’ye azaltma
Hedeflere ulaşma yüzdesi
Mystery guest raporlarında…

Gayret ettim. Mutlaka daha çok vardır.
Saygılar,


Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Merhaba Hayim bey,
Ben şirkette aylık kalite toplantılarında gündemi canlı tutmak konusunda zorlanıyorum. Yani proseslerin aylık kalite hedeflerini iyileştirmek istiyorum, daha geröekçi ve ölçülebilir hedefler koymaya çalışıyorum fakat bazı proselerdeki hedefleri tam ölçümleyemiyorum. Sizde örnek bir aylık kalite toplantı formatı ve prosesler bazında ölçülebilen hedefleri de içeren bir çalışma örneği var ise benimle paylaşabilir misiniz? Teşekkürler
İyi Çalışmalar


Sevgi Süpürenel
Kalite Yönetim Md.
Cevap Sevgi hanım, merhaba,
Şirketinizde aylık kalite toplantıları düzenleme çalışmalarınızı çok isabetli buluyorum. Bunu sadece Oynurden için yazmıyorum, herhangi bir kuruluş için yazıyorum. Periyodik kalite toplantıları iyi bir iç iletişim aracı, sosyalleşme fırsatı, bilinç oluşturma, ortak bir lisan dahil, şirket kültürü oluşturma yöntemidir. Hazır bir toplantı örneğim yok, ama gelin birlikte oluşturalım:
Önceden davet mesajı göndermekte yarar var. İçerik, saat, yer, diğer katılımcılar bulunmalı. Öğleden sonra 15:00, 16:00 civarı saatler iyi olabilir. Üst yöneticinin desteğini mutlaka almalısınız. Toplantı zamanı yükleme, sevkıyat, üretim, ziyaret, tahsilat gibi faaliyet zamanları ile çakışmamalı.
Her toplantıda hafif yiyecek ve içecek bulundurmanızı öneririm. Kalite konuları kadar başka konulara da yer vermeniz iyi olabilir. Örneğin dikkat çekebilecek konuları önceden seçin, hazırlanın, ve yaklaşık on dakikalık bir sohbette bulunun. Dünyanın yörüngesi etrafında saatte yüzbinlerce kilometre yol aldığı, Mars gezegeni, insan beyninde bulunan milyarlarca nöron, bir elektron, tarihten bir damla gibi konular ilgi çekebilir. Sohbeti siz kontrol altında tutun. Politika, seçimler, spor gibi konulardan uzak durmanızı öneririm. Daha ilerideki her bir toplantıda, katılımcılardan birer ilgi çekici konuyu kendilerinin seçip sohbete hazırlanmalarını istemek çok olmaz.
15 – 20 dakika sonra kalite konusuna girebilirsiniz. Toplam süre bence 40 dakikayı aşmasa iyi olur.
Gelelim sorunuzun ikinci kısmına. Web sayfamızda bulunan makaleler arasında proses performansları hakkında fikir edinilebilecek örnek var. Farklı bir örneği şimdi birlikte düşünelim.
Prosesimiz hava alanında yolcuların bavullarını teslimi ile başlasın (girdi), yolcuların bantta teslim alması ile (çıktı) tamamlansın. Bu prosesin performansı
Doğru yere varma,
Doğru bavul adedi,
Hasarsızlık,
Kaybolanların sayısı,
Gecikme,
Taşınan toplam miktar,
Verim (Taşınan toplam miktar / kullanılan enerji, insan kaynağı vs),
Maliyet ile ölçülür.
Başka bir yazımızda bu listenin tam olmasından bahsetmiştik. Liste eksik olursa, yani performans göstergelerinden bazıları ölçülmez ise, o konuda iyileşme fırsatı kaçırılır, hatta müşteri şikâyeti almak kaçınılmaz olur. Tek başına müşteri memnuniyeti bütün kalite yönetim sisteminin performansını gösterir. Teker teker her bir prosesinkini göstermez. Müşteri memnuniyeti sistemdeki bütün proseslerin performansının bir bileşenidir. Yani toplantıda “müşteri memnuniyeti” diyecek çıkacaktır; kendisine bunu açıklamak gerekir.
Bence ilk toplantıda önce seçeceğiniz benzer bir örneği katılımcılar ile paylaşın. Bunun için bir beyaz tahtaya ihtiyacınız olacak. İzin verin, katılımcılar keşfetsin performans göstergelerini; bir farklı deyişle bırakın bu (ve her) toplantıda eğlensinler. Katılımcılara keşfettirmek kendilerini iyi hissettirecektir.
Sadece bütün katılımcılar değil, katılamayanlar da bu toplantının yararını hissetmeli. Toplantıyı bitirirken sonraki toplantı tarihi de açıklanabilir. Toplantıya üst yönetimin katılması hakkında bir şey yazamıyorum; şu anki duruma ve hedeflenen duruma bağlı olduğundan siz bileceksiniz.
Başarılar diliyorum, iyi şeyler yapmaya devam edin.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Merhabalar, Size sorum, 18001 ve 14001 sistemlerinin 16949'a entegre edilip edilemiyeceği. Cevabınız için şimdiden teşekkürler,

Pınar Yalçın
SHE Eng.
Cevap Pınar hanım merhaba, Bildiğiniz gibi 18001 ve 14001 sistemleri birbirleriyle paralel konuları içerir. Biri çevre açısından konuyu değerlendirirken bir diğeri ise iş güvenliği açısından konuyu değerlendirir. ISO/TS 16949 ise kalite yönetimini anlatır. Bizim şu ana kadar yaptığımız danışmanlık projelerinde entegre yönetim sistemi el kitabını ortak hazırladık. Her üç standart içinde bazı konular bildiğiniz gibi ortaktır. (Doküman kontrolü, yönetimin gözden geçirmesi, iç tetkikler vb) Entegre yönetim sistemi el kitabından diğer ortak olmayan konulara atıf yapmak mümkün olacaktır. Saygılarımla.

Mehmet MUMCU
Genel Müdür Yardımcısı

Soru İç tetkik raporunda neler yazılmalıdır ?

İsmi Gizlidir.

Cevap İç tetkiklerin kapanış toplantısının ardından bir tetkik raporu hazırlanmalıdır. Bu rapor tetkikçi gittikten sonra rapor ile baş başa kalacak, kişinin anlayabileceği şekilde tam, anlaşılır, öz, yönetime sistemin ne durumda olduğunu gösterecek, yönetim sistem için nasıl kaynak ayırabileceğini anlayacak ve sonraki bir tetkikte başvuru dokümanı olarak kullanacak şekilde olmalıdır. Ayrıca bir iç tetkik raporunda aşağıdaki bilgiler :
tetkik tarihi(leri), tetkik edilen proses, yer, bölüm, tetkik kriteri (prosesler, prosedürler, standart) ,temas edilen kritik kişiler, tetkik takımında bulunanlar, düzenlenen D.F.İ.ler, gözlemler, iyileştirme fırsatları ve ekleri de içerek şekilde olmalıdır.

Pınar ŞENER
Yönetim Sistemleri Uzmanı

Soru Merhaba ISO 9001 belgesi alırken hangi belgeler gereklidir? Satmış olduğumuz ürünlerle ilgili hangi belgeleri sunmalıyız? Saygılar

Jülide Büyükkarahan

Cevap ISO 9001 belgesi alırken hiçbir belge gerekli değildir. Satmış olduğunuz ürün ile ilgili hiç belge gerekmez, çünkü ISO 9001’in ürünle ilgisi yoktur. ISO 9001 belgesi kalite yönetim sisteminin varlığını gösterir. ISO 9001 belgeli ürün söz konusu değildir. ISO 9001’e göre belgelenmek için standardın gereklerini yerine getirmek lazım. Sunarım, saygılarımla,

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru ITIL ve ISO 20000 arasındaki ilişki nedir?

İsmi Gizlidir.

Cevap ITIL (Information Technology Infrastructure Library) çalışmaları 1980'lerde başlamış ve bugüne kadar IT servis ve altyapı yönetimi için yönetim ve operasyon düzeyinde en iyi uygulamaların yer aldığı ortak bir dil oluşturma macıyla hazırlanmış genel kullanıma açık bir kaynaktır. BT servis firmaları süreçlerini ITIL'i referans alarak düzenleyebilir ve ITIL'ın Servis Yönetimi pratiklerini işlerine uyarlayabilirler. Ayrıca BT servis kurumları destek süreçlerini içeren operasyonel konuların yönetimi için de ITIL'dan faydalanabilirler. BT servis sektöründe standartlaşma arayışları ITIL'e dayanarak oluşturulmuş BS 15000 standardı ile sonuçlanmıştır. 2005 yılının sonuna kadar bu standart kullanılmıştır. 2006'dan itibaren bu standardın yerine ISO tarafından yeni ve uluslararası kabul gören bir standart çıkartılmıştır. ISO 20000 BT servis yönetimi çalışmalarının günümüzde geldiği son noktadır. Dünyaca kabul görmüş en genel model ISO 20000 dir ve içeriği bakımından aşağıdaki konuları kapsar. Service level management Service reporting Service continuity and availability management Budgeting and accounting for IT services Capacity management Information security management Business relationship management Supplier management Incident management Problem management Configuration management Change management Release management ITIL bunun dışında bir kaç başka yönetim konusunu daha işler. ISO 20000'in zorunlu olarak aradığı koşullar yukarıda yazılı yönetim konularının etkin bir süreç yönetimi çerçevesinde hayata geçirilmesidir. Nasıl hayata geçirileceğinin ipuçları ISO 20000-2 standardında kısıtlı ve sınırılı olarak verilmiş olmakla beraber ITIL'dan faydalanılması da tevsiye edilmektedir.


ISO 20000 ve ISO 27001 Tetkikçisi

Soru SA8000 'e göre çalışanların alacagı minimum ucret, devlet tarafından belirlenmiş asgari ucretmidir? Bu konuda bilgi verirseniz memnun olacagız,

Oya IŞIK

Cevap SA 8000 standardına göre çalışanların alacağı minimum ücreti hesaplamak için önce “yemek sepeti” (=food basket) maliyeti hesaplamak gerek. Önce çalışanın yaptığı işin gerektirdiği kalori hesaplanır. Bu kaloriyi ne kadar protein, yağ, karbonhidrattan alacağı belirlendikten sonra maliyeti hesaplanır. Hesaba, çalışanın oturduğu yerin rayiç kira (çalışan kirada değilse, ev bakımı maliyeti), elektrik, ısınma, iş yerine ulaşım, kültür (sinema, kitap, gazete vs) gibi insanca yaşam için gereken giderleri de eklenir ve çalışana ödenmesi gereken son rakama ulaşılır. Ulaşılan son rakam asgari ücretten düşükse, asgari ücret verilmelidir. Sunarım, umarım yardımcı oldum. Saygılarımla,

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Elimizde kullandığımız çeşitli normlar var. DIN,ISO, TSE gibi. Bunları doküman kapamında alamamız gerekirmi?Güncelliğini nasıl kontrol edeceğiz?

Betül ESEN

Cevap DIN, ISO, TSE gibi normlar dış kaynaklı dokümanlardır. Eğer ürün standardı, test standardı vb standartları kullanıyorsanız bunları dış kaynaklı doküman olarak tanımlamanız, güncelliklerini takip etmeniz gerekir. Güncellik takibi, sözkonusu standartları yayınlayan kuruluşların web sitelerinden periyodik olarak kontrol veya abonelik şeklinde olabilir.

Tülin Pervan DİKENER
Genel Müdür Yardımcısı

Soru Pareto analizi nasıl yapılır ve ne amaçlarla kullanılır?

Serdal Ergün

Cevap Pareto analizi, problemin nerede yoğunlaştığını görüp, problemleri önceliklendirerek çözümlemek için kullanılır. Paret analizini bir örnekle açıklamaya çalışayım. Çok farklı konularda müşteri şikayetleri gelebilir. Müşteri şikayetlerini konularına göre tasnif ederseniz en yoğun şikayet gelen konuyu tespit etmiş olursunuz. Örneğin şikayetlerin % 50'si zamanında teslim, %20'si ürün ambalajında bozulma şikayeti olabilir, geri kalanı da % 5'lik dilimler halinde farklı sebeplerden oluşabilir. Dolayısıyla yönetim kaynağı öncelikle dağıtım ağı için ayırmalı, bu problem çözüldüğünde şikayetler % 70 oranında azalmış olacaktır.

Tülin Pervan DİKENER
Genel Müdür Yardımcısı

Soru Hastanelerde uygulanan Sağlık Yönetim Sistemi ile ilgili "Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations" bilgi verebilir msiniz? Nasıl Hazırlanmalıyız? Bu belgeyi hangi kuruluşlar veriyor?

Faruk Latif

Cevap Hastanelerde ISO 9001’e uygun yönetim sistemi kurulabileceği gibi, merkezi A.B.D.’de olan JCA’ye göre de bir sistem kurulabilir. JCA sağlık sektörü için bir standart yazmış olduğundan, ISO 9001 ile temel farkı şudur: ISO 9001 her türlü kuruluşa uygulanabilir. Her türlü üretim, ve hizmet (finans, turizm, eğitim, kamu, sağlık v.b) sektörüne uygulanabilirken, JCA sadece sağlık sektörü (hastane, ambülans, evde bakım) için yazıldığından daha kesin şartlar içerir. Belgeye başvuru A.B.D.’ye yapılmaktadır. Hazırlanmak için yönetimin desteği, eğitim, dokümantasyon oluşturma, dokümantasyonu uygulamaya ihtiyacınız var. Bu standart fiziksel yapıda da iyileştirme gerektirebilir. Mevcut durumunuzu bilemediğimden böyle yazdım. Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş.’den de danışmanlık alabilirsiniz.

Mehmet MUMCU
Genel Müdür Yardımcısı

Soru 700 personele, 18 Müdürlüğe sahip bir kamu kurumunda , İç Denetçi Eğitimi almış 10 kadar personele sahibiz. Sizlere danışmak istediğim konu bir iç denetçinin yetkinliğinin devamı için İç Denetçi Eğitiminin belli periyodlar ile tekrarı koşulu var mı? Şimdiden ilginize teşekkürler...

İsmi Gizlidir.

Cevap İç denetçi eğitiminin periyodik tekrarı konusunda standartta bir şart yoktur. Büyük bir kuruluş olmanız nedeniyle, 10 kişilik tetkikçi havuzu ile tetkikleri organize etmekte zorlanabilirsiniz. Tetkikçilerin yetkinliğinin devamı için bazı kuruluşların uygulamaları vardır. Örneğin, tetkikçi değerlendirme anketi (tetkik edilen proses sorumlusu tarafından doldurulur), tetkikçi kalibrasyon toplantıları (yorum farklılıklarını ortadan kaldırmak için), gözlemci (tecrübeli bir tetkikçi yanında bir süre tetkik izletmek), tetkikçiyi gözlemlemek (yönetim temsilcisi/tecrübeli tetkikçi tarafından tetkik sırasında tetkikçinin gözlemlenerek doğru davranış sergileyip sergilemediği, bulguları doğru yorumlayıp yorumlamadığı konusunda geri bildrim yapmak), kalibrasyon sınavları, tetkik soru listelerinin ve tetkik raporlarının incelenmesi. Buna benzer metodlar kullanrak tetkikçilerin yeterliliğini gözden geçirip, yetersiz olduklarını düşündüğünüz konularda düzeltici faaliyetler (yeniden eğitim, bilgilendirme/kalibrasyon toplantısı vb) yapabilirsiniz.

Tülin Pervan DİKENER
Genel Müdür Yardımcısı

Soru Bir kuruluş Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasında, Yeni standarttaki "4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi" maddesiyle ilgili neler yapmalı?

İsmi Gizlidir.

Cevap Kuruluş, tetkikler, doküman ve kayıtların gözden geçirilmesi, ölçüm sonuçlarının gözden geçirilmesi, doğrulama testleri/ölçümleri yapılması, proses/saha turları, çalışanlarla görüşme, proje ve iş gözden geçirmeleri ile mevcut koşullarının halen yasaların ve uymayı taahhüt ettiği diğer gerekliliklerin şartlarını karşılayıp karşılamadığını gözden geçirmeli. (Bkz ISO 14004) Kayıtlarını tutmalı. Bu gözden geçirme sonucu, yönetim temsilcisi tek bir satır olarak "tüm yasal/diğer gerekliliklere uyumumuzu değerlendirdim, problem yok" diye bir kayıt da tutabilir. Ancak, kuruluşun tabi olduğu yasal/diğer gereklilikler ile mevcut durumu karşılaştıran bir tablo/rapor hazırlanabilir ki bu, değerlendirmenin yapıldığı konusunda daha inandırıcı olacaktır.

Tülin Pervan DİKENER
Genel Müdür Yardımcısı

Soru Sayın H.Vali; Benim üretim ve teknik müdürlüğünü yaptığım firmam hazırlık dönemini tam 15 ayda tamamladı ve mart ayı sonunda ISO 9001:2000 denetimine belgelendirme şirketi gelip denetleyecek.Eğer belgelendirme şirketi olumsuz rapor yazarsa bu süreç ne kadar uzar veya neler yapmamız lazım birileri bizi uyutuyormu?...Normalde ISO 9001:2000 ne kadar zamanda alınmalı 62 kişinin çalıştığı bir poşet ambalaj şirketine maliyeti ne olmalıdır?Bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla...

Osman DURAN
ÜRETİM MÜDÜRÜ
Cevap Sn. Osman Duran, Bir şirkette normalde standartlara uygun pek çok uygulamaya rastlanır. Kurucular, hissedarlar, yöneticiler, diğer çalışanlar zaten standartların isteklerini eğitim ve deneyimlerinden, doğru bildiklerinden, kısmen keşfetmişlerdir. Bu durum hazırlık süresini etkiler. Sistem kurulurken bütün çalışanlar ve özellikle yönetimin desteği de bildiğiniz gibi süreyi etkiler. Bütün insanların sistem kurmaya ne kadar açık oldukları, ve kurumun kültürü çok belirleyici rol oynar. Bizim deneyimlerimize göre, tarif ettiğiniz bir şirkette sistemin kurulması süresinin 4-8 ay olması beklenir. Bundan sonra vereceğim yanıt belgelendirme kuruluşunun prosedürlerine bağlıdır. Ancak akreditasyon kurumlarının şartlarına (ve genel uygulamaya) göre tetkikte büyük bir uygunsuzluk çıkarsa düzeltilmesi için verilen süre iki aydır. Belgelendirme kuruluşları ek süre taleplerini değerlendirir. Küçük uygunsuzlukların kapatılma süresi daha uzun olup, genellikle bir sonraki takip tetkikidir. Yardımcı olabildiğimi umarak sunarım, saygılarımla,

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Sayın Hayim Bey, Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Bizim sistemimizde sözleşmeli olarak yani sürekli taşımasını yaptığımız müşterilerimiz ve tek sefer (çok nadir) taşıma yaptığımız müşterilerimiz var. Sözleşmeli müşterilerimizin memnuniyetini anket ile ölçüyoruz. Ancak yılda bir yada iki defa çalıştığımız müşterilerimizin de memnuniyetini ölçmemiz gerekir mi? Bilgi vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla.

Ebru DEMİR KOÇAK
Kalite Yönetim Grup
Cevap Ebru hanım, merhaba, Standart müşteri memnuniyetinin bütün sistemin etkinliğinin bir göstegesi olduğu için ölçülmesini istiyor. Bir başka ifade ile, müşteri memnuniyetini a) KYS'nin durumunu anlamak için, b) KYS'de iyileştirme amacı için ölçüyoruz. Sözleşmeli müşterilerin memnuniyet ölçümleri KYS'nin iyileştirilebileceği alanları yeteri kadar gösterdiğinden emin iseniz, diğer (nadiren çalışan) müşterilerin memnuniyetini öçlmeme kararı verebilirsiniz. Tabi her zaman içinizde "acaba onların da bize işaret edeceği değerli bir fikri kaçırıyor muyuz?" diye bir şüpheniz olacak. Belki çok seyrek çalışan bir müşteriniz size hiç bir müşterinizin işaret etmediği çok parlak bir ifade ile gelecek. Bunu kaçırmak ister misiniz? Karar sizindir. Vereceğiniz kararın gerekçesi iç ve dış tetkikçileri ikna edecek kadar sağlam olmalı. Bnec iç tetkikçiler sizi daha iyi anlayacaktır. Umarım bir fikir verdim. Saygılar,

Hayim Vali
Genel MÜDÜR

Soru MERHABALAR; ISO9001:2000 MEVZUATLARINI VE REVİZYONLARINI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM? BU KONUDA BANA YARDIMCI OLMANIZI RİCA EDER, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. SAYGILARIMLA

Yeliz KOCAMAN

Cevap Merhaba, ISO 9001:2000 grubunun revizyonlarını çeşitli ülkelerin standart yazıcı kuruluşlarından takip etmek mümkün. ISO’nun web sayfası www.iso.ch ‘dan takip edilebilir. Türk Standartları Enstitüsü’nün de web sayfası izlenebilir. ISO 9000’deki değişiklikler basına normalde yansır. Olursa, değişikliklerin bizim basınımıza yansıyacağını umuyoruz. Ancak, biliyoruz ki, revizyon çalışmaları henüz ISO’da yok. İyi günler, Hayim Vali

Hayim VALİ
Genel MÜDÜR

Soru Sayın Yetkili , Bizim belirlediğimiz ve aylık olarak izleyip ölçtüğümüz hedeflerimizin bazıları her ay düzenli olarak tutmuyor. Bunun nedeni de müşteri ile ilgili ödeme dengesizlikleri. Biz sistemimiz gereği her ay bunlara düzeltici faaliyet düzenliyoruz ancak faaliyet bir türlü gerçekleşemiyor. Bu konuda hedeflerimizi tekrar gözden geçirmeyi planlıyoruz. Ancak başka bir öneriniz olabilir mi diye size danışmak istedim. Saygılarımla,

Ebru DEMİR KOÇAK
Kalite Yönetim Grup
Cevap Sayın Ebru Demir Koçak, Belirlediğiniz hedefler tutmayabilir. Önemli olan, bu durumun farkında olup, bir faaliyet yapıp yapmama kararı vermektir. Planlanan faaliyet gerçekleşmiyorsa, bunun nedenini bertaraf etmek lazım. Hala gerçekleşmiyorsa, demek ki, planlanan faaliyet gerçekçi değil (?), veya ona kaynak ayrılmıyor. Hedefler tabi ki, gözden geçirilebilir. İyi çalışmalar dileriz,

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Yeni yasada işyerleri '' iş güvenliği müfettişleri '' tarafından denetlenmeye başlanacakmış. Bu konuda bilgi almak istiyorum.

Servet REİS

Cevap Sn. Servet Reis Öncelikle sitemizi ziyaret edip, soru sorduğunuz için teşekkür ederim. Sorunuzu doğru anladığımı umarak yanıtlamaya çalışacağım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği müfettişlerinin işyerlerini denetlemeleri yeni yasal düzenlemelerle gelen bir uygulama değildir. Daha önce de iş güvenliği müfettişleri işyerlerini mevcut yasal düzenlemelere uyulup uyulmadığı konusunda denetliyorlardı. Yaklaşık 1.5 sene içinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok yasal düzenleme yapılmış, yeni yönetmelikler yayınlanmıştır. Bu yönetmelikler, işyerlerine risk grubuna göre iş güvenliği uzmanı bulundurma, risk değerlendirme yapma, eğitim verme, işçi temsilcisi seçme, kişisel koruyucu ekipmanlar, işyeri hekimliği, İSG kurulları vb. konularla ilgili yeni yükümlülükler getirmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş güvenliği müfettişleri, işyerlerini bu yasal düzenlemelerin gereklerini yerine getirip getirmedikleri konusunda denetleyeceklerdir. Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla

Tülin Pervan Dikener
Genel Müdür Yardımcısı

Soru Firmada hedefleri belirlemek için proses performans ölçütlerini ve sonra bunların hedeflerini belirlemek doğru bir yol mudur?

İsmi Gizlidir.

Cevap Bu doğru bir yol değildir. Terstir. Kuruluş önce ana hedeflerini belirler, bundan sonra sistemde ihtiyaç duyulan prosesler belirlenir, ve daha sonra bu proseslerin performans ölçütleri ve hedefleri. Örnek vermek gerekirse, bir kuruluş her yıl x sayıda yeni ürün tasarlamak diye bir hedef belirlemişse, bir Ar-Ge prosesi gerekir, performans ölçütü zaman, x sayıda yeni ürün, araştırma gibi hedefler belirler. Mevcut proseslerin performans ölçütlerini bir araya getirip işte hedefler demek doğru değildir.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Biz ithalat yapan bir şirketiz 7.5.4 Müşteri Malı varlığı ve 7.6 Kalibrasyon kapsamımız dahilinde mi olmalıdır?Olmalıysa neden? Olmamalıysa neden?

İsmi Gizlidir.

Cevap Mal yolda iken satılmamışsa 7.5.4 uygulamaz. Ancak dikkatli olmak gerekir, müşterinin daha başka varlıklarına kuruluş sahip olabilir; örneğin, fikri haklar. Mal geldiğinde bazı ölçümler yapılmıyorsa, ölçü aletleri olmayabilir. Depolama şartlarını da unutmamak gerekir. Soğukta depolanan ürünler varsa, termometreler kullanılıyor olabilir.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru İthalat yapan bir firmada giriş kalite kontrol yapılması zorunlu mudur? Örneklerle anlatabilir misiniz?

İsmi Gizlildir.

Cevap Hayır, zorunlu değildir. Kuruluş gerekiyorsa kalite kontrol yapabilir. Örneğin benzin ithal eden bir firma ürünün uygunluğunu (güveniyorsa) bir sertifika ile de anlayabilir.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Görev tanımlarının yapılması mecburi midir? Yetkinlikler bir tablo olarak ayrıca tanımlanmalı mı? Yoksa Cv'lerdeki beyanlar yeterli kabul edilebilir mi?

İsmi Gizlidir.

Cevap Standart “kuruluş ihtiyaç duyduğu dokümanları” oluşturulmasını istiyor. Saydıklarınızın hiç biri olmayabilir. İhtiyaç varsa, olmalı. Bir tetkikçinin görevi de bu ihtiyacı anlamaktır.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Tüm personel için eğitim kartları tutulmalı mıdır? Yoksa Üretim veya hizmete direkt etkisi olan personel için mi kayıtlar tutulmalıdır?

İsmi Gizlidir.

Cevap Standardın 6.2.2.e maddesi uygun kayıtları muhafaza etmeli diyor. Kaliteyi etkilemeyen işleri yapan personeli kayıtlarını tutmayabilir.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Muhasebe ve finansman süreçleri neden ISO 9001:2000 Kapsamında değildir? Tahsilat proses olarak alınıp tetkik edilmeli mi?

İsmi Gizlidir.

Cevap Kapsamındadır. Kaynakları yönetmek için bu prosesler vardır. Tetkik edilmelidir. 4.1.a maddesi ihtiyaç duyulan proseslerin belirlenmesini ister. Sizin saydığınız iki proses neredeyse her zaman mevcuttur. Çok ufak şirketlerde bile patron veya müdür, piyasadan alacaklarını, maaş zamanı ve tutarını, borçlarını, banka durumunu eldeki çekleri vs. takip ediyor.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Matbu evrakların bastırıldığı tedarikçiler değerlendirilmeli midir? (Bankalar için geçerli)

İsmi Gizlidir.

Cevap Önemli matbu evrakı basan tedarikçiler için yanıtımız “evet”.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Bilgisayar back-up kayıtları için özel bir form oluşturulması zorunlu mudur?

İsmi Gizlidir.

Cevap Hayır, şart değil. İhtiyaç varsa tutulur.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Düzeltici ve önleyici faaliyetler ve müşteri şikayetleri ve iç tetkikler için ayrı ayrı DÖF formu yapılmalı mıdır?

İsmi Gizlidir.

Cevap Kuruluş nasıl isterse, öyle yapar.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru DÖF formu ve DÖF takip formu oluşturulması zorunlu mudur?

İsmi Gizlidir.

Cevap Hayır, değildir.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Doküman Master listesi ve Dış Kaynaklı Doküman listesi oluşturulması zorunlu mudur?

İsmi Gizlidir.

Cevap Hayır, değildir.Dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş, ve dağıtımının (yapılıyorsa) kontrollü olması gerekir.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Doküman dağıtımları bilgisayar üzerinden e-maille yapılıyorsa 'okundu' yazısını saklamak zorunda mıyız? Kontrollü dağıtımlarda dağıtılan kişiden imza almak zorunda mıyız?

İsmi Gizlidir.

Cevap Elektronik sistemin göndermediğinden şüphe varsa “okundu” yazısını saklamalıyız. Yoksa, gerek yoktur. Kontrollü dağıtımlarda imza şart değildir.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Arşivimizde yangın tüpü, havalandırma sistemi ve haşere sistemi kurmalı mıyız?

İsmi Gizlidir.

Cevap Havalandırma sistemi rutubeti önleyecektir. Sık açılıp kapanan kapı ve pencereler varsa, bu sisteme gerek olmayabilir. Kayıtlara haşere zarar verip okunabilirliği bozacaksa, haşere ile mücadele ederiz. Saklama süreleri boyunca bir yangın kayıtları imha edecekse, tüp veya başka bir şekilde yangına hazır olmalıyız.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Çalışma ortamından kasıt nedir? Ofis ortamında bu maddenin uygulaması nasıl yapılmalıdır?

İsmi Gizlidir.

Cevap Ürünün kalitesini etkileyecek çalışma ortamı toz, taze hava, sıcaklık, rutubet, ışık şiddeti ve yönü, titreşim, gürültü, hava cereyanı, elektromanyetik (veya başka) alan gibi unsurlar olabilir. Burada kasıt müşteriye sunulan ürünü hazırlarken gerekli çalışma ortamıdır. İş sağlığı ve iş güvenliği değil. İş sağlık ve güvenliği ISO 9004:2000 veya OHSAS 18001’in konusudur. Örneğin fabrika ortamında solvent buharları ürüne hiçbir zarar vermeyecek, ancak çalışanın akciğerleri yirmi senede bozulabilecekse, bu durum ISO 9001:2000’i ilgilendirmez. Ofis ortamında yukarıda sayılan bütün değişkenler önemli olabilir. Tipik bir ofis ortamı çağrı merkezleridir. Çağrı merkezlerinde oluşan gürültü müşterinin yanlış anlaşılması ve müşterinin yanlış duymasına neden olabilir. O zaman önlem alınmalıdır.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Bilgi güvenliği standardını elektronik ortamda temin edebilir miyim ? NOT : Neden hiç hafta sonu semineriniz yok ?!!

Ahmet Murat ARIKAN
SEÇ-G Koordinatörü
Cevap Bilgi güvenliği standartları dediğimizde iki tane düşünmek gerek. Biri ISO 17799, diğeri BS 7799. ISO 17799 sistem kuracaklar için bir rehber; belgelendirme için bir standart değil. Türk Standartları Enstitüsü bunu TS ISO 17799 olarak yayınladı. Yani, Türkçe. ISO 17799'un İngiliz standardı olarak karşılığı BS7799-1, aynısı. Belgelendirme kuruluşlarının sistem belgelendirme için kullandıkları standart BS 7799-2:2002. Bu standardı yazıcısı BSi'ın web sayfası www.bsi-global.uk 'den ücretle indirebilirsiniz.
Gelişim bu semineri geçen yıl tasarladı, doğruladı ve geçerliliğini kontrol edip, sundu. Önümüzdeki ilk genel katılıma açık seminer tarihi 7 ve 8 Nisan. Seminerlerimizi 2004'de Cuma ve Cumartesi'leri düzenliyorduk. Gelen talepleri dikkate alarak, bu yıl hafta ortası planladık, ancak kuruluşlar kendi yerlerinde isterse, hafta sonu düzenliyoruz.
Saygılarımızla,

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Standart 5.3.b maddesinde etkinlik taahhüdü nedir? Saygılar

İsmi Gizlidir.

Cevap Merhaba,
ISO 9001.2000’in 5.3.b maddesi politikada “…sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü” istiyor. Daha başka konuların, örneğin insan kaynaklarının, sürekli iyileştirilmesinden bahis yok. Kuruluş daha başka konuların da iyileştirilmesinin konmasını tabi, isteyebilir. Sistemin etkinliğinin iyileştirilmesi danışmanlarımız tarafından hizmet verdiğimiz kuruluşların politikaya konmalı. Etkinlik kısaca hedeflere ulaşmaktır; ancak daha ayrıntı için kar, satış hacmi, pazar payı, maliyet, memnuniyet, kayıplar gibi örnekler verilebilir.
Tetkikçinin de etkinliğin sonuçlarını değil, sistemdeki etkinlik yeteneğini görmesi lazım. Hedeflere ulaşılmışsa veya bazı ölçüm sonuçları iyileştirme gösteriyorsa, sistemin etkin olduğu sonucuna varmak her zaman doğru değildir.
Sunarım,

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Firmamızda 6 sigma çalışmalarına başlanabilmesi için ön şartlar nelerdir? Saygılar

İsmi Gizlidir.

Cevap Sayın İlgili,
Şartlar şöyle sıralanabilir,
1- GERÇEK ANLAMDA YÖNETİMİN DESTEĞİ VE İSTEĞİ
2- ADANMIŞ ÇALIŞANLAR
3-EN AZ BİR YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANIYOR OLMASI
4-PROSES YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ BENİMSENMİŞ OLMASI
5-EN AZ 3 YILLIK PROSES VERİLERİNİN BULUNMASI
6-ÖĞRENME İSTEĞİ
7-BİLİME İNANMAK VE UYGULAMA İSTEĞİ DUYMAK
Vs vs
SaygılarımlaSoru Altı Sigma hakkında detaylı bilgi gönderebilirseniz sevinirim. İyi Çalışmalar dilerim.

Serap GÜLER

Cevap Serap Hanım,
Sitemizin bu kısmında amacımız, eğitim notları veya detaylı bilgi göndermek değil, genel konunun ayrıntıları konusundaki sorulara cevap vermektir. Örneğin, 6 sigma çerçevesinde, proje nedir, sigma nedir, 6 sigmanın aşamaları nelerdir, hangi yazılım kullanılmaktadır, ....vs.vs
ilginize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.Soru Eğitimin etkinliğini nasıl değerlendirmeliyiz? Sınav yapılması zorunlu mudur? Yoksa YGG'de görüşülse yeterli olur mu?

İsmi Gizlidir.

Cevap Eğitimin ihtiyacını belirledikten sonra kuruluş buna duyarsız kalamaz. ISO 9001 standardı da alınan tedbirin (eğitim) etkinliğinin ölçülmesini istiyor. Standart sınav uygulanmasını şart koşmuyor. Eğitimin etkinliği a) katılımcının görüşü (sözlü veya yazılı) alınarak, b) sınav yaparak, c) davranış değişikliğini izleyerek ölçülebilir. Bu üç metoda güvenilirlik zayıftan kuvvetliye doğru gidiyor. Etkinlik ölçüm sonuçları yönetimin gözden geçirme faaliyeti esnasında ele alınabilir. Kuruluş eğitim ihtiyacının giderilip giderilmediğini eğitim planı yapıyorsa, tekrar planlanmasından da görebilir. Yani, hiçbir ölçüm metodu uygulamasa, ama aynı ihtiyaç tekrar eğitim planı veya başka bir şekilde belirse, olur.

Hayim VALİ
Genel Müdür

Soru Sayın Yetkili, Yaklaşık 15 yıldır Kalite Güvence Sistemleri konusunda piyasada çalışmaktayım. İş hayatım başlangıcında ISO 9000 Eğitimi almış ve 94 versiyonu ile ilgili de değişiklik seminerine katılmıştım. Daha sonra Otomotiv Yan Sanayi’ ne geçtiğim için QS 9000 ve TS 16949 eğitimlerini aldım. Son 4 aydır Gıda Yan Sanayine geçtim ve yine ISO 9001:2000 kalite sistemine döndüm. Konu ile ilgili sadece değişikliklerin sunulduğu bir eğitim programınız var mıdır ? Ya da bunu almam şart mıdır ? Konu ile ilgili yardımlarınızı rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Seher Ünver
Kalite Güvence Müdür
Cevap Sn. Seher Ünver, Gelişim A.Ş. 2004 yılında “fark eğitimi” vermeyi bıraktı. On beş yıllık deneyim ve daha sonra saydığınız sistemlerde eğitim aldığınızdan, sanırım, 2000 revizyonunun çekirdeği olan “proses yaklaşımı” kavramına sahipsiniz. Sorduğunuz seminer proses yaklaşımını tanımanızda gerekli olacaktır. Biliyorsanız, gerek yok. Talep ederseniz, şirketinize özel bir günlük bir seminer verebiliriz. Saygılarımızla,

Hayim VALİ
Genel Müdür