ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Günümüzde müşteri beklentileri artmıştır.Artık sadece kaliteli mal veya hizmeti müşteriye ucuza sunmak yetmemektedir. Bunun yanı sıra ;
" Müşteriye sunulan ürünü kalite yönetim sistemiyle güvence altına almak,
" Ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmak,
" İş sağlığı veya iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak,
" Çalışanlara karşı sosyal sorumlulukları yerine getirmek,
" Müşteriler, çalışanlar, ortaklar, tedarikçiler ve toplum için menfaatleri dengelemek kuruluşların amaçları arasında olmalıdır. Kuruluşları bu amaçlara yönlendiren uluslararası standartlar ve yaklaşımlar,

Gün geçmiyor ki; dünyayı etkileyen gelişmeler olmasın. Bu gelişmeler gerek toplulukları ve gerekse kişileri yakından ve derinden etkiliyor. İnsanlar kişi olarak ve/veya toplum olarak en doğal davranışlarından olan tepki verme; bu gelişmelere kendini adapte etme, bakış açılarını, yaşam şekillerini, anlayışlarını değiştirme v.b. davranış biçimleri ile karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile değişmek ve değişime adapte olabilmek günümüzde önemli bir yetidir.

İnsanların günlerinin en az ¼'ünü geçirdikleri işletmeler içinde durum aynıdır, bu gelişmelerden ve değişimlerden onlarda etkilenmekte ve bir şekilde tepki vermek zorundadırlar. İşte bu tepki vermeye biz değişim yönetimi diyoruz ve bunu başarmak içinde organizasyonlarınızın tepki verebilme kabiliyetini arttırmak istiyoruz.

Bugün rekabet gücünüzün belki de en önemli bileşenlerinden biri organizasyonunuzun tepki verebilme kabiliyetidir. İşletme bilimi kapsamı altında bulunan sürekli öğrenen ve sürekli gelişen işletme teorilerine ek olarak sizlere "etkin ve hızlı tepki veren" işletme teorisi ile tanıştırmak istiyoruz.

GELİŞİM olarak bu teori altındaki hizmetlerimizi 3 ana başlık altında sizlere sunuyoruz;


STRATEJİLER VE İNSAN KAYNAKLARI

Kurumsallaşma ve Yeninden Yapılandırma
Kurumsal bir yapı günümüz iş dünyasının dinamikleri ile yaşamanın ön şartı haline gelmiştir. GELİŞİM olarak kurumsallaşmadan anladığımız keskin çizgileri olan, kalıtsal, monoton, bürokratik bir sistemler oluşturmak değil; dinamik, işlevsel, sonuç ve müşteri odaklı, açık ve sınırsız iletişim tarzını belirlemiş ve stratejilerini raflarda ve dosyalarda değil hayata geçirebilen bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır. İş dünyası tekne ile yapacağınız bir yarışmaya benzetilirse; kurumsallaşma yola çıkacağınız teknede olmazsa olmaz fiziksel donanımı ve bu donanım arasındaki ilişkilerdir, yeniden yapılanma ise teknenizin olması gereken donanım ve ilişkiler seviyesine getirebilmeniz için yapacağınız faaliyetlerdir.

Stratejik Planlama
Teknenizin gerekli standartlarda donattıktan sonra günümüz iş dünyası yarışmasında başarılı olabilmek için hazırım" diyorsanız yanılıyorsunuz. Bu donanımlar size gideceğiniz yolda nereye gittiğinizi, nasıl gitmeniz gerektiğini ve kimlerle gittiğinizi, ayrıcana yolda karşılaşacağınız fırtınaları, rakiplerin gücünü veya zayıflıklarını, köpekbalıklarını göstermez. İşte stratejik planlama siz yarışmaya başlamadan önce
Yarışmanın bitiş çizgisini ve sizin bu çizgiye hangi koşullarda ulaşmak istediğinizin belirlenmesini ?
Teknenizin yarışmanın koşulları ile ilgili kapasitesini, rakip yarışmacıların mevcut durumlarının, hava koşullarının tahmin edilmesi, yolda duraklama yapılabilecek lokasyonların tespiti vb. gibi analizlerin yapılması
Yukarıda tespitlerin ışığında rotanın çizilmesi, görev dağılımlarının yapılması, hangi lokasyonlarda durulup bakım yapılacağı, dolayısı ile bitiş çizgisine nasıl gidilip, rakipleri hangi noktalarda geçeceğinizin belirlenmesi gibi stratejilerin belirlenmesini;
Yarışma sürecinde işlerin planladığımız şekilde ve etkinlikte yürüyüp yürümediğini değerlendirmek, eğer problem varsa düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmek amacı ile hangi noktalarda hangi kriterlerin değerlendirileceğinin belirlenmesidir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Tekneniz hazır, rotanız ve stratejileriniz hazır? Ya ekibiniz? İş dünyası bugünlerde yeni bir rekabet stratejisini hayata geçirmeye çalışıyor ve önümüzdeki üç yıl içerisinde rekabet stratejilerinin en kritiği olacağı konusunda kimsenin kuşkusu yok gibi. İnsan Kapitali Rekabet stratejisi. İşte bu teknenizde sizinle beraber yarışacak olan takımınızın yönetimidir ve kısaca yarışmada rakiplerinizi geçmek için en kritik kaynağınızdır. GELİŞİM olarak sizleri bugün sahip olduğunuz ya kısıtlı olarak kullandığınız yada hiç kullanmadığınız bu gücünüzü önce stratejilerinize sonrasında ise hayata geçirmek konusunda yardımcı olmak istiyoruz.
 


ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetiniz mükemmel olabilir.Fakat müşterileriniz bunu zamanında ve daima uygun standartlarda alamıyorsa tercihlerini değiştireceklerdir.Etkin bir kalite yöntemi; esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirilerek müşterilerimizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir yönetim sisteminin etkinliği yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil, aynı zamanda bunu nasıl kullanacağına da bağlıdır.


ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ; kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevresel etkilerini belirlerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler. ISO 14001, ISO 9000 kalite yönetim sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 sistemini mevcut sistemine entegre edebilir.


ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. IS0 45001, bu zorunluluğu yerine getirmenizde yardımcı olacak yeni, tetkik edilebilir ve uluslararası taşınan bir standarttır. IS0 45001, ISO 9000 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proaktif çözümler getirir.


SA 8000 / ISO 26000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ

İnsan hakları bilincinin yerleşmesi ile şirketlerin çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarını ne derece yerine getirdikleri müşterilerin dikkatle izledikleri konular arasında yer aldı. SA 8000 / ISO 26000, hizmet veya üretim süreçlerinin insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler. SA 8000 / ISO 26000 standartlarına uygun çalışan bir kuruluşta; sağlık ve güvenlik koşulları, çalışanların yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din gibi sosyal ayırımlara dayalı iş koşullarında ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sistemli olarak güvence altına alınmış demektir.


IATF 16949:2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Otomotiv üreticileri ISO 9000 sistemini kabul ettikleri halde bu standardı çok genel bulmuş ve kendi sektörlerinin ihtiyaçlarına göre detaylandırılarak yeni standartlar / teknik spesifikasyonlar geliştirmişlerdir. ISO/TS 16949, ISO 9000 kalite yönetim sisteminin otomotiv sektörü için özel bir uyarlaması olup Chrysler, Ford Motor ve General Motors şirketleri tarafından sektör gereksinimleri göz önüne alınarak geliştirilmiş bir standarttır.
ISO/TS 16949 teknik speksifikasyon olup otomotiv sektörü için var olan kalite sistem gerekliliklerinin evrensel bazda ele alınıp muhtelif belgelendirme tetkiklerinin önüne geçilmesi için oluşturulmuştur.


6 SİGMA

6 Sigma operasyonel mükemmellik yaklaşımıyla koşulsuz müşteri tatminine yönelik başarı anahtarı olarak tanımlanabilir. Operasyonel mükemmellikse, operasyonel performansa ve dolayısıyla proses yeterliliğine dayanır. Sigma proses yeterliliğinin bir göstergesi olup ;
örneğin' Prosesimiz 3 sigma seviyesinde 'dediğimizde %6.68 hatalı ürünün ortaya çıktığını, sigma 6 dediğimizde ise %0.0034 (milyonda 3,4)hatalı ürünün çıktığını ifade ediyoruz demektir. Bunun yanında 6 sigma bir firma stratejisi olarak kullanıldığında rekabette avantaj sağlamaktadır. Sebep gayet açıktır; prosesinizin sigma seviyesi yükseldikçe, ürün kalitesi artar ve maliyetimiz düşer. Sonuçta yüksek müşteri memnuniyeti sağlanmış olur. Bugüne kadar verimliliği arttırıcı yönde geliştirilmiş tekniklerin bileşkesidir; farklı bir bakış açısıdır, doğru çalışmayı hedefler, daha az hata üzerine odaklanmıştır, prosese odaklıdır, proses varyasyonlarını yok etmeyi amaçlar, söze ve hislere değil verilere bakar ve bütün bunların yanında bilimsel esaslar üzerine ileri seviye istatistiksel uygulamalar üzerine kurulmuştur.


ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi güvenliği tehditleri giderek artmakta ve kurumların en önemli varlıklarından biri olan "bilgi" nin giderek artan önemi kurumları bilgi güvenliğini geçiştirme anlayışından yönetilen ve yaşayan bilgi güvenliği sistemi arayışına yönlendirmiştir.Bilgi güvenliği yönetim sistemi standardı ISO 27001:2005 ;BS 7799:2 standardının 2005 yılında geçirdiği revizyonla gelen geçerli ve güncel halidir. Bilgi güvenliğine yönetim yaklaşımı getiren bu sistemde risk analizi ve risk tedavisi çalışmalarını içeren risk yönetimi faaliyetleri ile bilgi güvenliğinin etkin yönetimi için gerekli politika, prosedür, talimat , plan ve kayıtlar tarif edilmektedir. Sistem ayrıca risk tedavisi için kullanılmak üzere 11 başlık altında toplanan 133 adet kontrolü içermektedir.Bilgi güvenliği yönetim sistemi tüm kurumlarda en önemli varlıklardan olan bilginin ve bilgi ile ilişkili tüm varlıkların çeşitli tehditlere karşı etkin korunması için en etkili ve verimli yoldur. Yönetilmeyen tüm süreçlerde olduğu gibi yönetilmeyen bilgi güvenliği yatırımları da verimsiz ve etkisiz kalmaktadır. ISO 27001 ile kurumlar risk yönetimi yaklaşımı ile sürekli yaşayan bir güvenlik felsefesini kurumlarına kazandırabilirler.


ISO 20000:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi en iyi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL çalışmalarına dayanan standartlaştırma çalışmaları BS 15000 adı altında taslak bir standart olarak yayınlamıştır. Aralık 2005'te ISO tarafından 2 parçadan oluşan uluslar arası bir standart olarak ISO 20000 adı altında yayınlanmıştır. İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve BT hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ITIL'e ve dolayısıyla ISO 20000'e ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi teknolojileri alanında hizmet sunan kurumlar ve kurum departmanları BT hizmet süreçlerinin etkin yönetimi için ve aşırı rekabetçi ortamda hizmet kalitelerini belgelendirebilmek için bu standardı kullanmaktadırlar.


ISO 22000:2018 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 şuana kadar mevcut bulunan HACCP standartlarının tek bir çatı altında toplamak amacıyla geliştirilmiş ve gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili bir sistemdir. Gıda maddeleri için hammadde sağlayıcılarından başlayarak üretim, dağıtım, depolama yapan ve gıda firmalarıyla ilgili her türlü yan üreten firmalar uygulayabilir. Gıda üretimi ve dağıtımı yapan tür firmalar için HACCP yasal zorunluluktur.Bu sistemin uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar. Gıda maddelerinin kaynakları ve proses teknikleri sürekli olarak değişim göstermektedir. Buna bağlı olarak gıdaların üretiminde değişik aşamalarda ortaya çıkan tehlikeler sektörün tümünü ciddi olarak etkileyebilir. ISO 22000
Risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleri ile birlikte uygulanabilir.


CE İŞARETİ

'CE' işareti 'Conformite Europeene' kelimelerinin kısaltmasıdır ve literatürdeki anlamı 'European Comformiy'; Avrupa normlarına uygunluktur.CE işareti; bir ürün yada ürün grubunun Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu 'ürün direktifleri' olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. CE işareti; taşınamayan ürünler Avrupa Birliği ülkelerine giremez, bu nedenle CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği iç pazarında serbestçe dolaşımına izin veren bir 'endüstriyel ürün pasaportu' olarak tanımlanabilir.


EN46001/ 13485

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyeti sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalar karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissetmektedirler. EN 46001 / ISO 13485 yönetim sistemi, ISO 9000 kalite yönetim sistemi gereklilikleri dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için Ek 1 ve Ek 2 modüllerini kullanmak zorunda olduklarında EN 46001 / ISO 13485 belgesi de almaları gerekmektedir.


ENTEGRE SİSTEMLER (ISO 9000 - ISO 14001 - IS0 45001 - SA 8000 / ISO 26000)

Uygulamalarında 'standart' enflasyonu yaratmak istemeyen firmalar kuruluşlarında kalite, çevre, sosyal sorumluluk, işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemlerinin entegrasyonuna yönelmektedir.Bir kuruluşta devreye girecek çevre, sosyal sorumluluk ve iş güvenliği sistemleri belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra mevcut kalite sistemine katılmasında yarar vardır. Zira sistemleri ayrı ayrı yürütmeye çalışmak hem yönetim hem de çalışanlar sayesinde bazı dezavantajlar getirebilir, sistemler üzerinde kontrol azalabilir, genel bakışı yakalamak zorlaşabilir, dokümantasyon yükü hissedilebilir.


TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Toplam kalite yönetimi, bir kuruluşta iş süreçlerinin sürekli iyileştirilme yoluyla müşteri ve diğer paydaşların gereksinim ve beklentilerinin yerine getirilmesini öngören bir yönetim felsefesidir. TKY, tüm çalışanların ve her kademenin tam katılımını gerektirir. Gereksinimlerin tam, hızlı ve ekonomik karşılanmasına dayanan bu yaklaşımın önleyici bir temele dayanan sistematik uygulanması, hedeflenen sonuçların elde edilmesine neden olur. Etkin bir liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlar kaynaklarını ve süreçlerini stratejileri ile uyumlu bir biçimde yöneterek başarıya ulaşırlar. Neticede müşterilere, çalışılanlarla, tedarikçilerle ve toplumla ilgili sonuçlarda üstünlük sağlarlar.


 


Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.