ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

IATF 16949:2016 OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü için Kalite Yönetim Sistemi Nedir?Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
ISO/TS 16949 teknik spesifikasyon olup müşteri özel istekleri ile birlikte QS 9000 ve diğer standartlardaki gerekliliklerin eklenmesi ile birlikte oluşturulmuştur. QS9000,EAQF, VDA, AVSQ Standartlarının kombinasyonu olmasına rağmen herhangi birinin yerine geçmez.


Ekim 2016 tarihi itibariyle IATF 16949:2016 standardı yayınlanmıştır. Bu tarihten itibaren ISO/TS 16949 yerine IATF 16949:2016 kullanılmaya başlanmıştır.


IATF 16949:2016;


 • Sürekli iyileşmeyi sağlamak,
 • Hata oluşumunu önlemek,
 • Müşteri özel istekleri ve otomotiv sanayindeki kalite araçlarının kullanımını desteklemek,
 • Tedarik zincirindeki sapma ve israfları azaltmak.

felsefesiyle müşteri memnuniyetini elde etmek ve müşteri isteklerinin anlaşıldığından emin olmak için gereklilikler oluşturulmuştur.


Otomotiv sektöründe yer alan üretim malzemeleri, üretim veya servis parçaları, ısıl işlem, boyama, kaplama, polisaj gibi hizmetler sunan tedarik zincirinde uygulanabilen bir standarttır.


IATF 16949:2016 İŞİNİZE NASIL YARDIMCI OLUR?


 • Verimliliği ve üretim prosesine güvenilirliği arttırır.
 • Maliyet kayıplarını ve firelerini azaltır.
 • Ürününüze duyulan güveni arttırır.
 • Müşterilerin, ürününüze veya hizmetinize güven duymasını sağlar.
 • Çalışanların moralini yükseltir.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Yönetim sisteminizin bağımsız olarak doğrulanmasını sağlar.

Sisteminizin sürekli gelişimini sağlar.


IATF 16949:2016 Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları


1 - Mevcut Durumun Tespiti

IATF 16949:2016 standard olup ISO 9001:2015 standardı üzerine oturtulmuş bir yapıya sahiptir. IATF 16949:2016 standardı ile ISO 9001 standardının 2015 versiyonunu karşılaştırdığımız zaman IATF 16949:2016 standardının ilave isteklerde bulunduğunu göreceksiniz. Genellikle her kuruluşta formal / yarı formal / informal olarak işleyen bir sistem vardır. Bu mevcut durumu tespit etmek, işimize yarayan uygun yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak olan kalite sistemine temel teşkil etmek uygun bir başlangıçtır.


2 - IATF 16949:2016 Oluşum planı

IATF 16949:2016 faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunu bir zaman çizelgesine dökülmesidir. Bu plan zaman zaman gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.


3 - Eğitim

IATF 169492016'yı uygun seviyelerdeki öncelikle kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetleri izlenecek metod tüm detayları aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aynı şekilde aktarmaktan ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara uygun detayda, içerikte eğitimler düzenlemektir. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı ( eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler ) etkin bir şekilde kullanmış oluruz.


4 - IATF 16949:2016 Sisteminin kurulması

Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımlar ilgili birimleri proseslerin / sistemlerin / dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif görev alacaktır. Sistemi danışmanın veya kalite sistemi sorumlusunun dikte ettirmesindense bu yaklaşım ileriki uygulama aşamalarında kullanıcıların sistemi sahiplenmesi açısından uygun olacaktır. ( küçük firmalarda takım çalışması yerine geçebilecek diğer uygulamalar öngörülebilir.) İleri Ürün Kalite Planlaması, Üretim Parçası Onay Prosesi, Ölçüm Sistemi analizi, İstatistiksel Proses Kontrol, Hata Türü ve Etkileri Analizi, Kalite Maliyetleri gibi çalışmalara yönelik yöntemler ve uygulamalar bu aşamada gerçekleştirilir.


5 - İç tetkiklerin gerçekleştirilmesi

IATF 16949:2016 sistemi oluşumunu tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin ve süreçlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.


6 - Gözden Geçirme

Üst yönetim; sistemi; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici / önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını; kalite maliyetlerini gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.