ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

ISO 14001:2015Çevre Yönetim Sisteminin Amacı Nedir?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim SistemiISO 14001:2015Çevre Yönetim Sisteminin Amacı Nedir?

Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve kalite yönetim sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerini riske atmadan, mevcut ihtiyaçların karşılanması için çevresel, sosyal ve ekonomik dengenin korunması sürdürülebilirliğin üç temel direğidir.

ISO 14001:2015 Çevre yönetim sisteminin amacı, kuruluşlara, çevreyi korumak ve değişen çevresel koşullara sosyoekonomik ihtiyaçlarla dengeli olarak cevap vermek için sistematik bir çerçeve sağlamaktır. ISO 14001:2015, kuruluşa, çevre yönetim sisteminin kendi belirlediği beklenen çıktılarına ulaşması için olanak sağlayacak şartları belirtir.

Çevre yönetimi için sistematik yaklaşım, yönetime uzun vadede başarı inşa edebilmek için bilgi ve sürdürülebilir gelişmeye katkı için seçenekler sağlar:

 • Çevre üzerine potansiyel olumsuz etkileri önleyerek veya azaltarak çevrenin korunması;
 • Kuruluş üzerinde, çevresel koşulların potansiyel olumsuz etkilerini azaltmak;
 • Uyum yükümlülüklerine uyulmasında desek olmak;
 • Çevre performansını geliştirmek;
 • Kuruluşun ürün ve hizmetlerinin tasarımı, üretimi, dağıtımı, tüketimi ve bertarafı yöntemini hayat çevrimi perspektifi ile kontrol etmek veya etkilemek;
 • Çevre duyarlı alternatifleri uygulayarak, ki bunlar kuruluşun marketteki pozisyonunu kuvvetlendirir, finansal ve operasyonel yararlara ulaşmak
 • Çevre bilgisinin ilgilenen ilgili taraflarla iletişimini yapmak.


ISO 14001:2015 standardı, kuruluşlara çevre yönetim sisteminin beklenen sonuçlarına ulaşması için yardımcı olur ki bu sonuçlar çevreye, kuruluşun kendine ve ilgili taraflara değer sağlar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi olan bir kuruluş:
Çevre politikası ile uyumlu olarak çevre yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını sağlamış olur ki bunlar:
 • Çevresel performansın artırılması;
 • Uyum yükümlülüklerinin karşılanması;
 • Çevresel hedeflere ulaşılmasıdır.

Çevre yönetim sistemi olan bir kuruluş;
 • risk ve fırsatlarını belirlemiş, aksiyonlar planlamıştır,
 • kirlilik ile ilgili risklere ve acil durumlara hazırlıklıdır,
 • uyum yükümlülüklerine uymayı garanti altına almıştır,
 • önemli çevre boyutlarını yönetmektedir,
 • çevresel performansını sürekli iyileştirmektedir,
 • çevresel baskılar ve şikayetleri yönetiyordur,
 • ilgili tarafların çevresel beklentilerini dikkate almakta ve yönetmektedir.

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA AŞAMALARI
1- Mevcut durumun tespiti
Mevcut durum tespitinde kuruluşun mevcut uygulamaları, prosesleri, çevre boyutları, uyum yükümlülükleri, geçmişte yaşanan çevresel kazalar ve şikayetler incelenir. Başka bir deyimle kuruluşun çevre objektifiyle fotoğrafı çekilir. Bu aşamada çevre yönetim sistemi kapsamı da netleştirilir.

2- Çevre yönetim sistemi danışmanlık proje planı
Mevcut durum tespitinden sonra, danışmanlık hizmeti adımlarının, konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Proje planı, çevre yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için yapılır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

3- Seminerler
Çevre yönetim sistemi şartları, öncelikle proje ekibi ve uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara anlatılır. ÇYS Standardının, uyum yükümlülüklerinin ve saha içi uygulamaların tüm detaylarının aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade, yetki ve sorumluluklara uygun detay ve içerikte seminerler verilir veya proje ekibi tarafından verilmesi sağlanır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, katılımcı ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

4- Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması
Çevre yönetim sisteminin detay seviyesi ve kompleksliği:
 • kuruluşun çerçevesine (etkileyebileceği veya etkileneceği iç ve dış faktörler),
 • çevre yönetim sisteminin kapsamına,
 • uyum yükümlülüklerine,
 • çevre boyutları ve etkileri dahil faaliyet, ürün ve hizmetlerinin doğasına
bağlı olarak değişir.

Çevre yönetim sistemi proje ekibi ile birlikte riskler ve fırsatlar belirlenir. Bu risk ve fırsatlar için faaliyetler planlanır. Önemli çevre boyutlarını belirlemek ve değerlendirmek için kriterler, metot oluşturulur. Değerlendirme sonucu önemli olarak belirlenen çevre boyutlarının yönetimi için operasyonel koşullar belirlenir. Aynı zamanda çevresel hedefler ve faaliyetleri gerçekleştirmek için planlar hazırlanır. Potansiyel acil durumlar ve bu durumlarda yapılması gereken uygulamalar tespit edilir. Çevresel performansın, hedeflerin, uyum yükümlülüklerinin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve değerlendirmesi için ihtiyaç duyulan sistemler oluşturulur.

5- İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
Çevre yönetim sistemi oluşturulduktan ve kullanıma alındıktan sonra, planlananların uygulanıp uygulanmadığının ve etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınarak giderilir.

6- Gözden Geçirme
Üst yönetimin, önceki gözden geçirmelerden gelen faaliyetlerin durumu; değişiklikler (çevre yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış konular; uyum yükümlülükleri dahil ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri; önemli çevre boyutları, riskler ve fırsatlar); hangi çevresel hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı; çevre performansı hakkında bilgi (uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler; izleme ve ölçüm sonuçları; uyum yükümlülüklerini karşılama; tetkik sonuçları); kaynakların yeterliliği; şikayetler dahil, ilgili taraflardan gelen ilgili iletişim(ler); sürekli iyileşme için fırsatlar konularını gözden geçirmesi ve kararlar alması sağlanır.

 


SEMİNER YELPAZEMİZ
Kod Açıklama Süre
EN 01 ?evre Y?netim Sistemi ( ISO 14001 ) 2 Gün
EN 02 ?evre Y?netim Sistemi Tetkik?isi 2 Gün
EN 03 ?evre Mevzuat? 1 Gün
EN 04 ?evresel Risk Analizi ve De?erlendirme 1 Gün
EN 05 ISO 50001 Enerji Y?netim Sistemi 2 Gün
EN 06 ISO 50001 Enerji Y?netim Sistemi Tetkik?isi 2 Gün
EN 07 ISO 14064-1 Sera Gaz? Envanteri ve Do?rulanmas? Bilin?lendirme 2 Gün
 
ES 01 ISO 14001 & ISO 45001 Entegre Bilin?lendirme 3 Gün
ES 02 ISO 14001 & ISO 45001 Entegre ?? Tetkik?i 3 Gün
ES 03 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre Bilin?lendirme 3 Gün
ES 04 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre ?? Tetkik?i 3 Gün
ES 05 ISO 9001 & ISO 14001 Entegre Bilin?lendirme 3 Gün

Seminerler hakkında detaylı bilgi için açıklamalarına tıklayınız.

Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.