ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir.
Başarı, ilgili tarafların ihtiyaçları ele alınırken, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için gerekli bir araçtır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilir.
- Daha Geniş Pazar Fırsatları
- Artan Müşteri Memnuniyeti
- Artan Müşteri Sadakati


ISO 9001:2015 İŞİNİZE NASIL YARDIMCI OLUR?

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İşinize Nasıl Yardımcı Olur?Müşteri memnuniyeti sağlar
 • Maliyetleri denetim altına alır
 • Kayıpları en aza indirir
 • Sürekli gelişimi sağlar
 • Hataları azaltır
 • Verimliliği arttırır
 • Karlılığı arttırır
 • Müşterilerinizden güven duygusu oluşturur.
 • Etkili rekabet imkanı verir
 • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
 • Zaman ve kaynakların daha etkin kullanımına olanak verir.
 • İç ve dış müşterilerle olan iletişimini güçlendirir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları Nelerdir ?Ürününüz dünyadaki en kaliteli ürün olabilir, hizmetiniz mükemmel olabilir. Fakat müşterileriniz bunu zamanında ve daima uygun standardlarda alamıyorsa, tercihlerini değiştirecektir. Etkin bir kalite yönetimi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerinizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir yönetim sisteminin etkinliği yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.


ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMA AŞAMALARI

1 - Mevcut Durumun Tespiti
Genellikle her kuruluşta formal/ yarı formal / informal işleyen bir çalışma sistemi vardır. Bu mevcut sistemi tespit etmek, işimize yarayan uygun yönlerini belirlemek ve bunu kurulacak kalite yönetim sistemine temel teşkil etmek uygun bir başlangıç olacaktır.

2 - Kalite Yönetim Sistemi Oluşum Planı
Kalite sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

3 - Eğitim
Kalite yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara ,uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

4 - Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması
Kalite yönetim sistemi bir kişinin bir bölümün uygulayacağı bir şey değilse, kurulması aşamalarında da bir kişinin bir bölümün performans göstermesi yeterli olmayacaktır. Bu nedenle formatı ne olursa olsun temel prensip, kalite yönetim sistemi kurulurken mümkün olduğunca katılımı sağlamak olmalıdır. Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımlar ilgili birimlerinin, sistemlerin / dokümantasyonun kurulmasında ve oluşturulmasında aktif olarak görev alacaktır. Sistemi danışmanın veya kalite sorumlusunun dikte ettirmesindense bu yaklaşım, ileriki uygulama aşamalarında kullanıcıların sistemi sahiplenmesi açısından da uygun olacaktır.

5 - İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
Kalite yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

6 - Gözden Geçirme
Üst yönetim kalite yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar

 


SEMİNER YELPAZEMİZ
Kod Açıklama Süre
KA 01 ISO 9001 Kalite Y?netim Sistemi 2 Gün
KA 02 ISO 9001 Kalite Y?netim Sistemi Dok?mantasyonu 1 Gün
KA 03 ISO 9001 Kurulu? ??i Kalite Y?netim Sistemi Tetkik?isi 2 Gün
 
TK 02 E?itimcinin E?itimi 2 Gün
TK 03 Problem ??zme Teknikleri 2 Gün
TK 05 Proses Yakla??m? 1 Gün
TK 11 M??teri Memnuniyeti ve ?ikayetleri Y?netim Sistemi (ISO 10002) 1 Gün
TK 12 ISO 13816 Toplu Ta??ma Hizmet Kalitesi Standard? (Ula?t?rma Lojistik Hizmetler) 2 Gün
TK 13 Global 8D 2 Gün
 
ES 03 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre Bilin?lendirme 3 Gün
ES 04 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre ?? Tetkik?i 3 Gün
ES 05 ISO 9001 & ISO 14001 Entegre Bilin?lendirme 3 Gün
ES 06 ISO 9001 & ISO 45001 Entegre Bilin?lendirme 3 Gün

Seminerler hakkında detaylı bilgi için açıklamalarına tıklayınız.

Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.