ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2011

ISO 20000:2011
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

ISO 50001 / BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 50001 / BS EN 16001 Enerji Yönetim Standardı'nın Ağustos 2011'de yayınlanması beklenmektedir.
ISO 50001 / BS EN 16001 Standardının 4. Bölümünden itibaren Enerji yönetim sistemi gereklilikleri açıklanmaktadır. ISO 50001 / BS EN 16001 Enerji yönetim sistemi standardının yapısı ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi standardı ile paraleldir.
Planla-Uygula-Kontrol et-İyileştir döngüsünü standardın yapısında görmek mümkün.
ISO 50001 / BS EN 16001 Enerji yönetim sistemi standardında Yönetimin Sorumluluğu ayrı bir başlık olarak ele alınmıştır.
Enerji temel çizgisi (energy baseline) ISO 50001 / BS EN 16001 Enerji yönetim sisteminde mevcut veri ile geçmişi kıyaslayabilmek amacıyla belirlenmelidir.
Kuruluş, enerji performans göstergelerini, amaç ve hedeflerini yazılı hale getirmeli. Amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için aksiyon planı (faaliyet planı) hazırlamalıdır. Enerji yönetim aksiyon planı yazılı olmalıdır.
Diğer sistemlerde alışık olduğumuz şekilde enerji performansını etkileyen personelin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, eğitim, yetkinlik, iletişim gibi konular bu yönetim sistemin de de bulunmaktadır. Ayrıca, doküman kontrolü, iç tetkikler, düzeltici ve önleyici faaliyetleri, kayıtların kontrolü, yönetimin gözden geçirmesi gibi diğer sistem elementleri de ISO 50001 / BS EN 16001 Standardında yer almaktadır.
Kuruluşun, operasyonel kontrol (işletme kontrolü) başlığı altında tasarım sırasında ve enerji kullanımını etkileyebilecek enerji hizmeti, ürün veya ekipman satın alımında enerji performansını dikkate alması gerekmektedir.
Kuruluş anahtar özellikleri izlemeyi ve ölçmeyi sağlamalıdır.
ISO 50001 / BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 / BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

1 - Mevcut Durumun Tespiti
Mevcut durum tespitinde kuruluşun enerji unsurları, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı mevcut durumu, mevcut enerji uygulamaları ve geçmişteki performansı belirlenir. Başka bir deyimle kuruluşun enerji kullanımı açısından fotoğrafı çekilir.

2 - Enerji Yönetim Sistemi Oluşum Planı
Enerji yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

3 - Eğitim
Enerji yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır. Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara uygun detay ve içerikte aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

4 - Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması
Bu konuyla ilgili pratik uygulama kuruluşun ilgili birimlerinden oluşturulacak bir çalışma takımı oluşturmaktır. Bu takım önderliğinde enerji performans göstergeleri, amaç ve hedefleri yazılı hale getirmeli. Amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için aksiyon planı (faaliyet planı) hazırlanmalıdır. Diğer sistemlerde alışık olduğumuz şekilde enerji performansını etkileyen personelin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, eğitim, yetkinlik, iletişim gibi konuların bu yönetim sisteminde de ele alınması gerekmektedir.

5 - İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
Enerji yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır. Gerekirse iç tetkikler diğer yönetim sistemleriyle birlikte entegre olarak da gerçekleştirilebilir.

6 - Gözden Geçirme
Üst yönetim enerji yönetim sistemini; politikayı, iç tetkikleri, hedefleri, aksiyon planlarını, düzeltici/önleyici faaliyetleri, ilgili taraflardan alınan şikayetleri, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlanır.


SEMİNER YELPAZEMİZ
Kod Açıklama Süre
EN 01 Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001 ) 2 Gün
EN 02 Çevre Yönetim Sistemi Tetkikçisi 2 Gün
EN 03 Çevre Mevzuatı 1 Gün
EN 04 Çevresel Risk Analizi ve Değerlendirme 1 Gün
EN 05 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 2 Gün
EN 06 ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Tetkikçisi 2 Gün
EN 07 ISO 14064-1 Sera Gazı Envanteri ve Doğrulanması Bilinçlendirme 2 Gün
 
ES 01 ISO 14001 & ISO 45001 Entegre Bilinçlendirme 3 Gün
ES 02 ISO 14001 & ISO 45001 Entegre İç Tetkikçi 3 Gün
ES 03 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre Bilinçlendirme 3 Gün
ES 04 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre İç Tetkikçi 3 Gün
ES 05 ISO 9001 & ISO 14001 Entegre Bilinçlendirme 3 Gün

Seminerler hakkında detaylı bilgi için açıklamalarına tıklayınız.

Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Web Master | Telif Hakkı © 1999-2019 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.