ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Ağustos 2018'de güncellenmiştir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı'nın amacı, enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için kuruluşların gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktır. Enerji yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması, kuruluşun geçerli yasal ve diğer şartları karşılarken, enerji politikasını, enerji amaç ve hedeflerini belirlemesini, enerji performansını iyileştirmek için gerekli faaliyetleri yapmasını sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, diğer yönetim sistemi standartları gibi Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem Al döngüsüne ve ISO Direktifleri Annex SL yapısına göre yapılandırılmıştır.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin Kuruluşlara Faydaları:

- enerji performansının iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlar,
- enerji yönetimini diğer iş süreçlerine entegre ederek enerji performansını sürekli olarak iyileştirmeyi sağlar,
- enerji performansını ve bununla ilgili enerji maliyetini iyileştirmek suretiyle daha rekabetçi olmayı sağlar,
- enerjiye bağlı sera gazı salınımlarını azaltma hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Bunlara ek olarak, "Enerji Verimliliği Kanunu" ve "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Projelerin(VAP ) uygulanmasına destek alınmasında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak bir şarttır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kurma Aşamaları

1 - Mevcut Durumun Tespiti

Mevcut durum tespitinde kuruluşun enerji kullanımı ve tüketimi, yasal ve diğer şartlara karşı mevcut durumu, enerji performansına yönelik mevcut uygulamaları gözden geçirilir. Enerji yönetim sisteminin hangi kapsamda kurulacağı netleştirilir. Enerji yönetim sistemi kurma faaliyetlerini yürütecek bir enerji yönetim ekibi oluşturulur.

2 - Enerji Yönetim Sistemi Oluşum Planı

Enerji yönetim ekibi ve bu ekibe destek verecek diğer birimlerin zaman ve işgücünü etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların, görüşülecek kişilerin ve zamanlamanın yer aldığı bir proje planı oluşturulur. Bu plan, danışmanlık hizmetinin belirli aşamalarında gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

3 - Seminerler

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi öncelikle enerji yönetim ekibine ve üst yönetime anlatılır. Seminerler, tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade yetki ve sorumluluklar dikkate alınarak uygun detay ve içerikte aktarılır.

4 - Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması

Üst yönetimin bir enerji politikası oluşturulması sağlanır. Enerji yönetim ekibi ile birlikte kuruluşu ilgilendiren iç ve dış hususlar ile ilgili taraflar ve bu ilgili tarafların ihtiyaçları/beklentileri belirlenir. Bunlar dikkate alınarak risk ve fırsatlar belirlenir, planlama yapılır. Enerji gözden geçirmesi için yöntem ve kriterler belirlenir, enerji gözden geçirmesi yapılarak önemli enerji kullanımlarına, etkileyebilecek personel (personelin yetkinlik ihtiyacı) ve değişkenlere karar verilir. Enerji performansını iyileştirmek için enerji ama, hedef ve planları oluşturulur. Enerji performansını izlemek için enerji performans göstergeleri, enerji referans çizgisi belirlenir. Önemli enerji kullanımları ile ilgili proseslerin işletme ve bakım kriterleri oluşturulur. Satınalma ve yatırım proseslerinde enerjinin de dikkate alınması konusunda ilgili personel ile görüşülerek bu süreçlerde güncellemeler yapılır. Oluşturulan sistemin işletimini sağlayabilmek için tüm personele bilinçlendirme faaliyetleri yapılır.

5 - İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi

Enerji yönetim sistemi yayınlandıktan sonra enerji yönetim ekibi iç tetkiklerin nasıl yapılacağı konusunda eğitilir. Kurulan sistemin Standarda uygunluğunu, uygulamaların etkinliğini ve uygulanan sistemin kuruluşun enerji performansını iyileştirmede etkinliğini değerlendirme amacıyla iç tetkikler gerçekleştirilir. İç tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler başlatılır. Gerekirse iç tetkikler diğer yönetim sistemleriyle birlikte entegre olarak da gerçekleştirilebilir.

6 - Gözden Geçirme

Üst yönetim tarafından enerji yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini gözden geçirmek amacıyla yönetimin gözden geçirmesi yapılır. Yönetimin gözden geçirmesi girdileri ile sonucunda alınan kararlar dokümante bilgi olarak tutulur.


SEMİNER YELPAZEMİZ
Kod Açıklama Süre
EN 01 ?evre Y?netim Sistemi ( ISO 14001 ) 2 Gün
EN 02 ?evre Y?netim Sistemi Tetkik?isi 2 Gün
EN 03 ?evre Mevzuat? 1 Gün
EN 04 ?evresel Risk Analizi ve De?erlendirme 1 Gün
EN 05 ISO 50001 Enerji Y?netim Sistemi 2 Gün
EN 06 ISO 50001 Enerji Y?netim Sistemi Tetkik?isi 2 Gün
EN 07 ISO 14064-1 Sera Gaz? Envanteri ve Do?rulanmas? Bilin?lendirme 2 Gün
 
ES 01 ISO 14001 & ISO 45001 Entegre Bilin?lendirme 3 Gün
ES 02 ISO 14001 & ISO 45001 Entegre ?? Tetkik?i 3 Gün
ES 03 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre Bilin?lendirme 3 Gün
ES 04 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre ?? Tetkik?i 3 Gün
ES 05 ISO 9001 & ISO 14001 Entegre Bilin?lendirme 3 Gün

Seminerler hakkında detaylı bilgi için açıklamalarına tıklayınız.

Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.