ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı ISO (Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu) tarafından ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi standardı Mart 2018'de yayınlandı. Bu standart, ISO PC /283 Proje Komitesi tarafından oluşturulmuştur.


ISO 9001:2015 Kalite ve ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi standartları yapısı (Annex SL) bu standart için de geçerlidir. Bu ortak yapı, söz konusu sistemlerin entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin amacı nedir?

Kuruluşlar, çalışanlarının ve kendi kontrolü altında çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumaktan, bunun için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarını sağlamaktan sorumludur.


İş sağlığı ve güvenliği (İSG) birçok ülkede yasal düzenlemeler ile kurallara bağlanmış bir konudur. Yasal düzenlemeler asgari gereklilikleri belirlemektedir. Ancak İSG kültürünün oluşturulması, İSG performansını geliştirilmesi ve proaktif yaklaşımla risklerin yönetilmesi için yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.


İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin amacı, işyeri kaynaklı yaralanma ve hastalıkları önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, etkin önlemler ile tehlikeleri ortadan kaldırmak ve bunun mümkün olmadığı durumlarda riskleri azaltmaktır. İSG yönetim sistemi, kuruluşlara yasal düzenlemelere uymanın ötesinde, İSG risklerini yönetme ve İSG performanslarını geliştirme imkanı verir.


Uygulanan İSG yönetim sisteminin başarısı, üst yönetimin liderliğinde tüm işlev ve kademelerde benimsenmesine, uygulanmasına ve katılıma bağlıdır.


İSG yönetim sistemi uygulayarak hedeflenen İSG sonuçlarına ulaşılması aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

 • Üst yönetimin sorumluluğu üstlenmesi,
 • Üst yönetimin liderliği ve taahhüdü,
 • İSG Politikası ve bu politikayı destekleyen İSG hedefleri,
 • İSG kültürünün desteklenmesi,
 • Çalışanlara danışma ve katılımın sağlanması, iletişim,
 • İhtiyaç duyulan kaynakların sağlanması,
 • Tehlikelerin belirlenmesi ve İSG risklerinin kontrolü ve İSG fırsatlarının değerlendirilmesi,
 • İSG performansını geliştirmek için İSG yönetim sisteminin sürekli değerlendirilmesi ve izlenmesi
 • İSG Yönetim sisteminin diğer iş süreçleri ile entegrasyonu,
 • Yasal ve diğer gerekliliklere uyum.

OHSAS 18001 ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi arasındaki farklılıklar:

ISO 45001 Standardı 10 ana başlık üzerine yapılandırılmıştır. ISO 45001 Standardına eklenen ana başlıklar ve alt başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Kuruluşun Bağlamı/ İç ve dış hususlar, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri
 • Liderlik ve Çalışanların Katılımı,
 • Planlama / Risk ve Fırsatların ele alınması için faaliyetler,
 • Destek
 • Operasyon / Değişiklik Yönetimi- Satınalma- Taşeronlar- Dış Kaynak Kullanımı
 • Performans Değerlendirme
 • İyileştirme

ISO 45001'de önleyici faaliyet kavramı ve yönetim temsilcisi kavramı kalmıştır.


Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. tarafından ISO 45001 Standardına yönelik aşağıdaki seminerler verilmektedir. Ancak kuruluşların taleplerine ve ihtiyaçlarına göre kuruluşa özel seminer programları da oluşturulabilmektedir.


SG 01İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLİNÇLENDİRME (ISO 45001) 2 GÜN
SG 02 KURULUŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKÇİSİ (ISO 45001) 2 GÜN
SG 03 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASAL DÜZENLEMELER 2 GÜN
SG 04 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME 1 GÜN
SG 05 OHSAS 18001 - ISO 45001 FARK SEMİNERİ 1 GÜN
ES 01 ISO 14001 - ISO 45001 ENTEGRE BİLİNÇLENDİRME 3 GÜN
ES 02 ISO 14001 - ISO 45001 ENTEGRE İÇ TETKİKÇİ 3 GÜN
ES 03 ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 ENTEGRE BİLİNÇLENDİRME 3 GÜN
ES 04 ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 ENTEGRE İÇ TETKİKÇİ 3 GÜN

Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. - ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi danışmanlığı

Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. olarak kuruluşların mevcut durumlarını analiz ederek, kurulun yapısına ve işleyişine uygun, kuruluşa özgün sistemler kurmaktayız.


1) Mevcut durumun tespiti;

Mevcut durum tespitinde, kuruluşun İSG yönetim sistemi kapsamı, mevcut İSG uygulamaları, yasal gerekliliklere karşı mevcut durumu, mevcut İSG performansı değerlendirilir.


2) İSG yönetim sistemi Proje Planı;

İSG yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerinin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmesi için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunu bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, proje sürdürülürken zaman zaman gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.


3) Seminer;

ISO 45001 İSG yönetim sistem standardının şartları öncelikle seçilen proje ekibine ve liderlere anlatılır. Seminer, yetki ve sorumluluklara uygun detay ve içerikte oluşturulur.


4) İSG yönetim sisteminin kurulması;

Üst yönetimin liderliğinde İSG yönetim sistemi kurulması çalışmalarında görev alacak çalışma ekipleri oluşturulur. Ekiplerin sayısı ve ekip seçimi kuruluşların büyüklüğüne göre değişebilir. Ekipler ile bağlam, kurumsal İSG riskleri ve fırsatları belirlenir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile birlikte yasal ve diğer şartlara uygunluk değerlendirilir. Kuruluş içinde mevcut ve planlanan süreçler için risk değerlendirme ekibi tarafından tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmaları yapılır. Kurumsal risk ve fırsatları ele alacak faaliyetler planlanır, tehlike tanımlama ve risk değerlendirmesi sonucu yüksek çıkan riskler için faaliyetler planlanır. Üst yönetimin liderliğinde İSG hedefleri belirlenir, bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik planlama yapılır. İSG risklerinin kontrol altında tutulmasına yönelik operasyonel süreçler, prosedürler, talimatlar vb dokümanlar oluşturulur ve uygulamaya alınır. Aynı zamanda, yetkinlikler, eğitim ihtiyaçları belirlenir ve giderilmesine yönelik çalışmalar planlanır. Çalışanlara danışma, katılımlarının sağlanmasına yönelik yöntemler geliştirilir. İletişim matrisi oluşturulur. Muhtemel acil durumlar ve bu durumlarda yapılması gereken uygulamalar tespit edilir. İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri belirlenir. Düzeltici faaliyet sistematiği oluşturulur. Sürekli iyileştirmenin sağlanmasına yönelik metot ve yöntemler geliştirilir.


5) İç tetkiklerin yapılması;

İSG yönetim sisteminin kurulması tamamlandığında yayınlanır ve işletmeye alınır. Yönetim sistemi bir süre çalıştırıldıktan sonra sistemin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar/ gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınarak giderilir.


6) Gözden geçirme;

Üst yönetimin İSG yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirmesine yönelik metot geliştirilir. ISO 45001 İSG yönetim sistemi standardının girdilerini sağlayacak şekilde gözden geçirmenin yapılması ve kararların alınması sağlanır.


7) Belgelendirme süreci:

Belgelendirme kuruluşunun yapacağı ön denetim ve belgelendirme denetimlerinde tespit edilmesi durumunda bulguların kapatılması için danışmanlık desteği sürdürülür.

Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.