ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

FMEA (AIAG & VDA) Semineri Güncellendi

GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş. tarafından sunulmaya başlanan FMEA (AIAG & VDA) Semineri, AIAG ve VDA tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 1st Edition 2019 olarak yayınlanan dokümanın referans alınmasıyla hazırlanmıştır.


Bu seminerde GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş. olarak özellikle aşağıdaki hususların üzerinde durmaktayız;


FMEA çalışmaları yürütülürken müşteri özel isteklerinin (CSR) dikkate alınması,


Supplemental FMEA for Monitoring and System Response (FMEA-MSR) konusunun yeni bir metod olarak karşımıza çıkması,


Hata zincirinin kurulması,


FMEA (AIAG & VDA)'in hedefleri;


Ürün fonksiyonlarındaki / proses adımlarındaki potansiyel hata türleri, etkileri ve sebeplerinin belirlenmesi,


Önlemeye yönelik ve saptamaya yönelik uygulanan kontrollerin saptanması,


Riski azaltmak için alınan aksiyonların dokümante edilmesi,


AIAG & VDA FMEA kitapçığına göre yeni metoda geçiş süreci,


AIAG & VDA FMEA aşamalarının anlatılması;

 • FMEA 1. adım: Planlama ve Hazırlık
 • FMEA 2. adım: Yapı Analizi
 • FMEA 3. adım: Fonksiyon Analizi
 • FMEA 4. adım: Hata Analizi
 • FMEA 5. adım: Risk Analizi
 • FMEA 6. adım: Optimizasyon
 • FMEA 7. adım: Sonuç Dokümanları


Bu aşamaların içeriklerinin detaylandırılması;


1. adım: Planlama ve Hazırlık


Planlama ve Hazırlık adımının hedefleri:

 • Projenin tanımlanması,
 • Proje planının oluşturulması (amaç, zamanlama, takım, görevler, araçlar - 5T),
 • Projenin sınırları,
 • Öğrenilmiş derslerden yola çıkarak temelin belirlenmesi,
 • Yapı Analizi için temelin oluşturulması

2. adım: Yapı Analizi


Yapı Analizi adımının hedefleri;

 • Kapsamın görselleştirilmesi,
 • Yapı ağacı, blok diyagram veya proses akış şemasının kullanılması,
 • Proses adımlarının ve alt adımların belirlenmesi,
 • Fonksiyon Analizi için temel oluşturulması

3. adım: Fonksiyon Analizi


Fonksiyon Analizi adımının hedefleri;

 • Ürün veya proses fonksiyonlarının görselletirilmesi,
 • Fonksiyon ağacı veya eşdeğeri proses akış şemasının kullanılması,
 • Gerekliliklerin veya karakteristiklerin fonksiyonlarla bağdaştırılması,
 • Mühendislik ekipleri arasındaki işbirliğinin kurulması,
 • Hata Analizi adımının temelini oluşturulması,

4. adım: Hata Analizi


Hata Analizi adımının hedefleri;

 • Hata zincirinin kurulması,
 • Herbir proses fonksiyonu için potansiyel hata etkileri, hata türleri ve hata sebeplerinin belirlenmesi,
 • Balık kılçığı (4M) veya diğer modellerle proses hata sebeplerinin belirlenmesi,
 • Müşteri ve tedarikçi arasında işbirliği (Hata etkileri)FMEA formundaki hataların dokümantasyonu için temel oluşturulması,

5. adım: Risk Analizi


Risk Analizi adımının hedefleri;

 • Varolan ve/veya planlanan kontrollerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi,
 • Önlemeye yönelik kontrollerin belirlenmesi,
 • Saptamaya yönelik kontrollerin belirlenmesi,
 • Şiddet, Olasılık ve Saptanabilirlik derecelendirmesi,
 • Aksiyonların önceliklendirilmesi,

6. adım: Optimizasyon


Optimizasyon adımının hedefleri;

 • Riski azaltmak için gerekli aksiyonların belirlenmesi,
 • Sorumlu ve termin tarihinin belirlenmesi,
 • Alınan aksiyonların uygulanması ve dokümante hale getirilmesi,
 • FMEA ekibi/yönetim/müşteriler ve tedarikçiler arasındaki işbirliğinin kurulması,
 • Ürün veya prosesteki iyileştirmelerin yapılması,

7. adım: Sonuç Dokümanları


Sonuç dokümanları adımının ana hedefleri;

 • Analiz sonuçlarının paylaşılması,
 • Dokümantasyon içeriğinin belirlenmesi,
 • Alınan aksiyonlardan sonra risk risk değerlendirmesinin dokümante edilmesi,
 • Riski düşüren aksiyonların paylaşılması,
 • Risk analiz kayıtlarının tutulması,


Supplemental FMEA for Monitoring and System Response (FMEA-MSR)

İZLEME VE SİSTEMSEL BİLDİRİM İÇİN TAMAMLAYICI FMEA (FMEA-MSR)


Müşteri çalışma şartlarında güvenli durum veya mevzuata uygunluğun sağlanması için diagnostik saptama ve hata azaltma analizinin tariflendiği bu metodla ilgili bilgilendirmelerin yapılması,


FMEA-MSR kapsamının belirlenmesi,

FMEA-MSR için müşteri çalışma koşullarının tariflenmesi,

AIAG & VDA FMEA-MSR aşamalarının anlatılması;

 • FMEA-MSR 1. adım: Planlama ve Hazırlık
 • FMEA-MSR 2. adım: Yapı Analizi
 • FMEA-MSR 3. adım: Fonksiyon Analizi
 • FMEA-MSR 4. adım: Hata Analizi
 • FMEA-MSR 5. adım: Risk Analizi
 • FMEA-MSR 6. adım: Optimizasyon
 • FMEA-MSR 7. adım: Sonuç Dokümanları

FMEA-MSR için Şiddet, Frekans ve İzleme değerlendirmelerine ait tanımlamaların yapılması,


İzleme/bildirim vakaların anlatılması;

 • FMEA-MSR'da arıza/hata izlemenin olmaması,
 • FMEA-MSR'de güvenilir diagnostik izleme olması,
 • FMEA-MSR'da az güvenilir hata izleme olması durumlarının analizi.

FMEA (AIAG & VDA) Semineri GüncellendiKullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.