ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. - - Danışmanlık - Seminer - Tetkik - -
CEDAC

Mehmet MUMCU

 
Bir kuruluşun hazırladığı ürün veya hizmetin kalitesi, müşterilerinin tatminliği ile ölçülür. Bir ürün veya hizmet müşteriye ulaşıncaya kadar çeşitli proseslerden geçer. Proseslerdeki iyileştirme çalışmaları tüm prosesleri kapsamalıdır. Proseslere uygulanabilecek sürekli iyileştirme tekniklerinden biri de “CEDAC” çalışmasıdır. Yani “ÖNER-ÇÖZ” tekniğidir.

Bu tekniğin uygulanmasında tüm çalışanların katılımı Toplam Kalite’ye ulaşmada önemli bir rol oynar. Problemin takibinin herkesin gözü önünde gerçekleştirilmesi bu tekniğin ayrı bir özelliğidir. Bu tekniğin İngilizce açılımı aşağıdaki gibidir.

Cause
Effect
Diagram
Additional
Cards
 

Kartlar Eklenmesi İle “Öner-Çöz” diyagramlarının oluşturulmasıdır.
Problem çözmede kullanılan bir kalite tekniğidir. Bir Kuruluşun Çalışanlarının “Kalite “ Konusunda Sorumluluk Duymalarının Ve İlgilenmelerini Sağlayacak Etkin Bir Metoddur.

Amaç

• Kendini Geliştirme
• Karşılıklı (Birlikte) Gelişme
• Kalite Geliştirme
• Hurdanın Azaltılması
• İş Tatmini Sağlama
• Maliyet Azaltma
• İş Emniyetinin Artırılması
• Takım Çalışması Yapma
• Üretimin Artırılması
• Ürün Kalitesinin Artırılması
• Her Seviyedeki Yönetici Ve İşçileri Başarı Elde Etmek Üzere Birbirine Bağlama

Cedac Diyagramından Sağlanan Faydalar

• Çalışanlar, Zihinsel Yaratıcı Yeteneklerini Kullanabilecektir
• Çalışanlar, İşyeri Sorunlarını Benimseyecektir
• Çalışanlar, Kendilerine Kıymet Verildiğine İnanacaklar
• Çalışanların Motivasyonu Sağlanacak
• Çalışanların İşindeki Monotonluk Önlenecek
• Çalışanların Beşeri İlişkileri Gelişecek
• Çalışanların İşe Olan İlgileri Artacak
• Çalışanların Problem Çözme Tekniği Gelişecek
• Hatalar Azalacak, Kalitede İyileşme Sağlanacak
• Verimlilik Ve Karlılık Artacak


Cedac Organizasyonu

Cedac Yürütme Kurulu

• İcra Komitesi Başkanlarından Oluşur
• Genel Politikayı Saptar
• Cedac Sistemini Yönlendirir
• Gerekli Mali Ve İdari Kaynakları Belirler
• Yeni Cedac Çalışmaları İçin Ön Hazırlıkları Görüşür
• Ödül Politikasını Belirler

Cedac Koordinatörü

• Cedac Yürütme Kurulunun Doğal Üyesidir
• Bölümler Arası İlişkileri Düzenler
• İcra Komitelerinin Çalışmalarında Rehberlik Eder
• Gerekli Eğitimleri Verir
 

İcra Komiteleri

• Yürütme Kurulu Üyelerinin Herbirinin En Az Bir İcra Komitesi Vardır
• İcra Komitelerinde Her Departmandan En Az Bir Şef Veya Mühendis Bulunur
• Denemeye Ve Uygulamaya Alınacak Öneriler İçin Altyapı Çalışmalarını Başlatır
 

Cedac Proje Sorumlusu

• Her Projenin Bir Cedac Proje Sorumlusu Vardır
• Panonun Oluşturulması Ve Performansının Takibini Yapar
• Panoya Asılan Önerileri Takip Eder
• İcra Komitesine Bilgi Verir
• İcra Komitesi Toplantılarını Cedac Koordinatörüne Raporlar

 


Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.