ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Elektronik Haberleşme Yönetmeliği

ISO 14064 VE GHG PROTOKOLÜ

Kyoto protokolü ile birlikte küresel ısınma ve küresel ısınmaya sebep olan gazların salınımı önem kazanmıştır.

Sera gazlarının salınımının azaltılması konusunda Kyoto Protokolü dışında ayrıca Karbon ticareti ve gönüllü programlar yürütülmektedir.

Küresel ısınmaya sebep olan ve Kyoto Protokolü kapsamında yer alan gazlar ve bu gazların çıkışına sebep olan faaliyetleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

»»

• Carbon Dioxide (CO2)– Fosil bazlı yakıtların tüketimi, ormansızlaşma
• Methane (CH4) – Fosil bazlı yakıtların proses edilmesi, çiftlik hayvanları, atık bertarafı
• Nitrous Oxide (N2O) – Tarım, toprak kullanımı
• Sulphur hexafluoride (SF6) – elektrik endüstrisi tarafından kullanılır
• Hydrofluorcarbon (HFCs) – soğutucular, CFC’lerin değişimi
• Perfluorocarbons (PFCs) – medical uygulamalar ve yangın söndürücüler.

Bazı sera gazları programlarında Chlorofluorocarbons(CFCs) gazları da yer almaktadır.

Kuruluşlar, gelecekte pazardaki rekabetlerini sürdürebilmek için ulusal ve uluslar arası iklim değişikliği politikalarını bilmek, bunlara hazırlıklı olmak ve sera gazı risklerini yönetmek zorundalar. Sera gazı risklerini belirlemeyen ve yönetmeyen kuruluşlar, ileride yasal yaptırımlara maruz kalabilirler, ticaret yapabilmeleri için sera gazı salınım bedeli ödemek zorunda kalabilirler ki bu durum pazardaki rekabet şanslarını yitirmelerine neden olabilir.

Kuruluşların sera gazı salınımlarını hesaplayabilmesi ve raporlayabilmesi için bazı programlar yürütülmektedir. GHG Protokolü bunlardan birisidir.
GHG Protocol (Sera gazı protokolü) – A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004) sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve doğrulanabilir raporlamaların yapılması için oluşturulmuş bir standarttır.

Sera gazlarının yönetimi ile ilgili sistematik bir yaklaşım ISO 14064 standardı ile gelmiştir.

ISO 14064 Standartlar Serisi (2006)

• Bölüm 1 – Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikler
• Bölüm 2 – Sera gazı emisyon azaltmalarının veya uzaklaştırma iyileştirmelerinin hesaplama, izleme ve rapor edilme faaliyetleri için kılavuz ve özellikler
• Bölüm 3 – Sera gazı beyanlarının onaylanmasına ve doğrulanmasına dair kılavuz ve özellikler.

Sera gazı protokolü ile ISO 14064 Standardı arasında önemli bir farklılık yoktur, her ikisi de tarafsız politikalardır. Sera gazlarının hesaplanmasına ve raporlaması Sera Gazı protokolünce önerilen ek kılavuz yararlanılabilir. Ancak Sera Gazı Protokolü raporlanan verilerin doğrulamasının nasıl yapılacağı konusunda bir yönlendirme yapmaz.

ISO 14064 Standardının yararları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
- Standardize edilmiş yaklaşım ve prensipleri kullanarak emisyonların doğru ve adil hesabını yapacak kuruluşlara yardımcı olmak,
- Sera gazı emisyonlarını etkin bir şekilde ve stratejik olarak yönetmek ve azaltmak için kullanılacak bilgileri kuruluşa sağlamak,
- Sera Gazı projelerinin uygulanmasını ve geliştirilmesini için kolaylık sağlar,
- Kuruluşa, zorunlu veya gönüllü Sera Gazı programlarına katılım için gerekebilecek bilgileri sağlamak.
- Sera Gazı hesaplama ve raporlamalarındaki tutarlılık ve şeffaflığı artırmak.

ISO 14064-1, ISO 14064-2 ve ISO 14064-2 standartları ve aralarındaki ilişki aşağıdaki şekilde özetlenebilir.


ISO 14064-1 GHG Hesaplama ve Raporlama Prensipleri

Uygunluk – Hedef kullanıcının ihtiyaçlarına uygun sera gazı kaynakları, sera gazı yutakları, sera gazı rezervuarları veriler ve metodolojiler seçilir.
Tamlık – İlgili sera gazı emisyonları ve uzaklaştırmaların tamamını içerir.
Tutarlılık – Sera Gazına ilişkin bilgilerin anlamlı karşılaştırılmasına imkan sağlar.
Doğruluk – Sistematik hatalar ve belirsizlikler mümkün olduğu kadar azaltılır.
Şeffaflık – Hedef kullanıcıların güvenli bir şekilde karar vermesine imkan sağlamak amacıyla, sera gazına ilişkin yeterli ve uygun bilgiler açıklanır.

ISO 14064-1’e göre kuruluş aşağıdaki yaklaşımlardan biri ile sınırlarını belirlemelidir:
A) Eşit paylaşım yaklaşımı
B) Kontrol yaklaşımı
    a) Operasyonel (İdari) kontrol
    b) Mali kontrol

Kuruluş, belirlediği yaklaşım ile sera gazı salınımlarını hesaplamalıdır: Sera gazı salınımları 3 kapsamda düşünülmelidir:

Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonu
Bir kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından salınan sera gazı emisyonu.
- Sabit yakma ( kazan, fırın, türbin, ısıtıcı, incinerator, motor vb)
- Mobil yakma (otomobil, kamyon, gemi, uçak vb)
- Proses emisyonu (Çimento üretiminde kalsinasyon kaynaklı CO2, petrokimya endüstrisinde katalitik kraking prosesinden kaynaklı CO2, alüminyum ergitmede PFC emissions gibi)
- Kaçak emisyonlar (ekipman bağlantılarından, atıksu arıtma tesisi, soğutma kuleleri, gaz işleyen tesisler vb. kaçaklar)

Kapsam 2 Enerji dolaylı sera gazı emisyonu
Bir kuruluş tarafından dışarıdan tedarik edilerek tüketilen elektrik, ısı veya buharın üretilmesi sırasında oluşan sera gazı emisyonu

Kapsam 3 Diğer dolaylı sera gazı emisyonu
Enerji dolaylı sera gazı emisyonundan başka, bir kuruluşun faaliyetlerinin bir sonucu olarak başka kuruluşların sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından ortaya çıkan sera gazı emisyonu

Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. olarak sera gazı envanterinizin oluşturulması ve ISO 14064 Standardı gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik sera gazı yönetim sisteminin kurulmasında danışmanlık hizmeti veriyoruz.

 

Tülin Pervan DİKENER

Ocak 2011


Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.