ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2018 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018

ISO 20000:2018
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. OLARAK ISO 9001:2015'E HAZIRIZ.

 • ISO / TC 176 /SC 2 Teknik komitesi tarafından hazırlanmıştır.
 • 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.
 • Yayın tarihi itibariyle 3 yıllık geçiş süreci olacaktır.

GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ AŞ. OLARAK ISO 9001:2015'E GÖRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.


GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ AŞ. olarak ISO 9001:2015'e göre danışmanlık hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştirmekteyiz;


ISO 9001:2015 Sunumunu Buradan İndirebilirsiniz...


4. Kuruluşun Bağlamı

4.1 Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve prosesleri


5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt
    5.1.1 Genel
    5.1.2 Müşteri odaklılık
5.2 Politika
    5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması
    5.2.2 Kalite politikasının iletilmesi
5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler


6 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

6.1 Risk ve fırsatları adreslemek için faaliyetler
6.2 Kalite hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama
6.3 Değişikliklerin Planlanması


7 Destek

7.1 Kaynaklar
    7.1.1 Genel
    7.1.2 İnsan
    7.1.3 Alt yapı
    7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre
    7.1.5 İzleme ve ölçüm kaynakları
    7.1.6 Kurumsal bilgi
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Bilgi
    7.5.1 Genel
    7.5.2 Oluşturma ve güncelleme
    7.5.3 Dokümante bilginin kontrolü


8 İşletim (Operasyon)

8.1 İşletimin planlanması ve kontrolü
8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar
    8.2.1 Müşteri iletişimi
    8.2.2 Ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartların belirlenmesi
    8.2.3 Ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartların gözden geçirilmesi
    8.2.4 Ürünlere ve hizmetlere ilişkin şartlardaki değişiklikler
8.3 Ürünlerin ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
    8.3.1 Genel
    8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması
    8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri
    8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri
    8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları
    8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri
8.4 Dışarıdan temin edilen proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü
    8.4.1 Genel
    8.4.2 Kontrolün tipi ve kapsamı
    8.4.3 Dış Sağlayıcılar için bilgi
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
    8.5.1 Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü
    8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik
    8.5.3 Müşteriye veya dış sağlayıcıya ait mülkler
    8.5.4 Muhafaza
    8.5.5 Sevkiyat sonrası faaliyetler
    8.5.6 Değişikliklerin kontrolü
8.6 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması
8.7 Uygun olmayan proses çıktıların, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü


9 Performans Değerlendirmesi

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
    9.1.1 Genel
    9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
    9.1.3 Analiz ve değerlendirme
9.2 İç tetkik
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
    9.3.1 Genel
    9.3.2 Yönetim gözden geçirme girdileri
    9.3.3 Yönetim gözden geçirme çıktıları


10 İyileştirme

10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.3 Sürekli iyileştirme


Bir kuruluşun kalite yönetim sistemini benimsemesi onun stratejik kararıdır. Bu standardda tariflenen kalite yönetim sistemi şartları ürün ve hizmetler için belirlenen şartları tamamlayıcı niteliktedir.


Bu standard;

 • Proses yaklaşımını (PDCA / PUKÖ)
 • Risk temelli düşünmeyi kullanır.

Bu Uluslararası Standart, kalite konusunda ISO portföyündeki 3 temel standarttan biridir:

 • ISO 9000 Kalite yönetim sistemin - Temel bilgiler ve Sözlük
 •  ISO 9001 Kalite yönetim sistemi - Şartlar
 • ISO 9004 Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı için yönetim -

Kalite yönetim yaklaşımı GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMLERİ A.Ş. olarak aşağıdaki kalite yönetim prensiplerini de danışmanlık esnasında müşterilerimizle paylaşıyoruz;


 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • İnsanların katılımı
 • Proses yaklaşımı
 • İyileştirme
 • Delile bağlı karar verme
 • Ilişki yönetimi

Proses yaklaşımı

Bu standard, bir KYS'nin etkinliğini geliştirirken, uygularken ve iyileştirirken proses yaklaşımını destekler.

Bu yaklaşım kuruluşun genel performansını geliştirmek için, süreçler arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve bağımlılıkların kontrol edilmesini sağlar.


Proseslerin ve sistemin yönetimine, bir bütün olarak, "Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al" (PUKÖ) döngüsünün kullanımı ile istenmeyen sonuçları önlemeyi amaçlayan "risk temelli düşünme"ye odaklanarak ulaşılabilir. Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. olarak PUKÖ döngüsünün tüm süreçlere uygulanmasında da müşterilerimize destek oluyoruz.


Kalite yönetim sisteminde proses yaklaşımının uygulanması aşağıdakileri sağlar:

a) şartların anlaşılmasını ve sürekli karşılanmasını;
b) proseslerin değer katma açısından dikkate alınmasını;
c) etkin proses performansına ulaşılmasını;
d) veri ve bilginin değerlendirilmesine bağlı olarak proseslerin iyileştirilmesini


Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü tüm proseslere ve kalite yönetim sisteminin tümüne uygulanabilir.


Bu Uluslararası Standardın maddeleri PUKÖ döngüsünü izler:

Planla: Müşteri şartları ve kuruluşun politikalarına göre prosesleri, hedefleri ve kaynakları oluştur, risk ve fırsatları belirle;

Uygula: Ne planlandıysa yap;

Kontrol et: politikalara, hedeflere, şartlara karşı nihai ürünlerini, hizmetlerini, proseslerini ölç ve izle, sonuçları raporla;

Önlem Al: gerekli ise proses performanslarını iyileştirmek için faaliyetler yap


Risk temelli düşünme

Etkin bir KYS'ne ulaşmak için risk temelli düşünceye ihtiyaç vardır. Risk bazlı düşünme kavramı, bu standardın önceki versiyonlarında gizli kalmıştır.


Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. olarak risk temelli düşünce kavramını da müşterilerimizle paylaşıyoruz.


Örnek; potansiyel uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için önleyici faaliyetlerin alınması, uygunsuzlukların analiz edilmesi ve hatanın tekraraını önlemek için aksiyonların alınması gibi. Bu standardın şartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla kuruluş; Risklerini ve fırsatlarını tayin edebilmesi için faaliyetlerini planlamalı ve uygulamalı.


Riskleri ve fırsatları tayin etmek;

 • KYS'nin etkinliğini artırmada,
 • iyileştirilmiş sonuçlara ulaşmada,
 • olumsuz etkileri önlemede

temel oluşturur.Mehmet MUMCU
Ekim 2015


Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Telif Hakkı © 1999-2024 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.