ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016
Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

IATF 16949:2016 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005
Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013

ISO 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ohsas Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000:2011

ISO 20000:2011
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı İletişim

OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
OHSAS 18001, ISO9001 ve ISO14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proakif çözümler getirir. OHSAS 18001 'in amacı: güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. OHSAS 18001 , BS8800 ve HS(G) 65 gibi kılavuz materyaller ile uyumludur.
Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.
İster üretim isterse hizmet sektöründe olun işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni, tetkik edilebilir ve uluslar arası tanınan bir tetkik serisidir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Olan Bir Kuruluş :

  •  Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
  • Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları iş sağlığı ve iş güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
  • Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
  • ISO9001 veya ISO14001 'e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.
  • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı azalır.
  • Kaza maliyetlerini düşürür
  • Çalışanların motivasyonunu arttırır.
  • Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.
  • Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KURMA AŞAMALARI

1 - Mevcut Durumun Tespiti
İlk aşamada mevcut işlerle ilgili tehlikelerin belirlenmesi, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve iş güvenliği kontrolleri/uygulamaları ve geçmişte yaşanan iş kazaları ve mesleki hastalıklar belirlenir.

2 - İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Oluşum Planı
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli peryotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

3 - Eğitim
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır.Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara, uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

4 - İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması
Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımların önderliğinde risk değerlendirme metodu belirlenir ve tolere edilemeyecek durumdaki tehlikeler tesbit edilir.Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği açısından risklerini adresleyen bir politika üst yönetim tarafından oluşturulur. Kabul edilemeyecek seviyedeki risklerle ilgili hedef ve bu hedeflere yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı hazırlanır. Tehlikeleri kontrol altına alacak iş yöntemleri belirlenir. Olabilecek acil durumlar, önlemler ve olması durumunda yapılması gereken faaliyetler belirlenir. Acil durum prosedür ve planları hazırlanır. İş sağlığı ve iş güvenliği performans parametreleri tesbit edilir.

5 - İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

6 - Gözden Geçirme
Üst Yönetim iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/ önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.
 


SEMİNER YELPAZEMİZ
Kod Açıklama Süre
SG 01 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001) 2 Gün
SG 02 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkikçisi 2 Gün
SG 03 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yasal Düzenlemeler 1 Gün
SG 04 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi ve Değerlendirme 1 Gün
 
ES 01 ISO 14001 & ISO 45001 Entegre Bilinçlendirme 3 Gün
ES 02 ISO 14001 & ISO 45001 Entegre İç Tetkikçi 3 Gün
ES 03 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre Bilinçlendirme 3 Gün
ES 04 ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 Entegre İç Tetkikçi 3 Gün
ES 06 ISO 9001 & ISO 45001 Entegre Bilinçlendirme 3 Gün

Seminerler hakkında detaylı bilgi için açıklamalarına tıklayınız.

Kullanım Şartları | Gizlilik | Fikri Mülkiyet | Web Master | Telif Hakkı © 1999-2019 Gelişim Yönetim Sistemleri A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.

Web Tasarımı ve İçerik Yönetim Sistemi ProData Bil.Yaz.Don.Ltd.Şti. tarafından yazılmaktadır.